Energiavirasto on avannut liikenteen infrastruktuurituen tarjouskilpailun

2.9.2019 14.30
Tiedote

Energiavirasto järjestää sähköajoneuvojen latausjärjestelmien ja kaasuajoneuvojen tankkausasemien tukea koskevan tarjouskilpailun. Tarjousten jättöaika on 1.9–30.9.2019.

Kilpailu on suunnattu yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille. Asunto-osakeyhtiöt, asuinkiinteistöt tai niiden yhteydessä toteutettavat hankkeet on rajattu kilpailun ulkopuolelle. Tarjouskilpailussa kilpaillaan neljässä ryhmässä:  

Kaasutankkausasemien investointihankkeet

Paikallisen joukkoliikenteen latausjärjestelmien investointihankkeet  

Ajoneuvojen suuritehoisten latausjärjestelmien investointihankkeet 

Ajoneuvojen peruslatausjärjestelmien investointihankkeet 

Tuki myönnetään tarjouskilpailun perusteella. Saadut tarjoukset pisteytetään kullekin hankkeelle laskettavan vertailuluvun perusteella. Omissa ryhmissään pienimmän vertailuluvun saavat hankkeet menestyvät parhaiten kilpailutuksessa. Pisteytykseen vaikuttavat teknologian uutuusarvo, liikenneverkon läheisyys, sähköautojen latauspisteiden määrä ja teho sekä raskaiden ajoneuvojen tankkauksen nopeus ja mahdollisuus tankata nesteytettyä kaasua.  

Kilpailutettava tukisumma on 3 miljoona euroa. Tukea myönnetään vain osaan investointihankkeen kustannuksista.  

Lisätietoja: 

Liikenteen infrastruktuurituen sivut: https://energiavirasto.fi/liikenteen-infratuki

kilpailutusasiantuntija Roland Magnusson, puh. 029 5050 111 

johtaja Pekka Ripatti, puh. 029 5050 075 

Tiedote Uusiutuva Energia