Valikko

Ohje julkaistu - siirretyn maakaasun määrän ilmoittaminen vuoden 2020 laskuissa

4.12.2019 11.33
Tiedote

Energiavirasto on julkaissut ohjeen 1.1.-31.12.2020 siirrettyä maakaasua koskevien laskujen erittelystä.

Maakaasukaupassa siirrytään 1.1.2020 alkaen käyttämään ylempää lämpöarvoa. Verotusta varten maakaasun määrä ilmoitetaan kuitenkin vielä vuoden 2020 ajan alemman lämpöarvon mukaisena. Tämän vuoksi asiakkaan laskulla on maakaasun veroa koskevalla laskutusrivillä esitettävä maakaasun määrä alemman lämpöarvon mukaisena. Laskulla tulee esittää maakaasumäärät ylemmän lämpöarvon mukaisena muutoin, paitsi valmisteveron ja huoltovarmuusmaksun osalta määrät ilmoitetaan alemman lämpöarvon mukaisena. 1.1. – 31.12.2020 siirrettyä maakaasua koskevilla laskuilla on siis esittettävä maakaasumäärä sekä ylemmän että alemman lämpöarvon mukaisena.

Kahden eri lämpöarvon mukaisen maakaasumäärän esittäminen loppukäyttäjän laskulla koskee jakeluverkonhaltijoita ja myyjiä silloin, jos myyjä laskuttaa asiakkaalta myös kaasunsiirron.

Energiavirasto suosittelee, että asiakkaita informoidaan erillisen tiedotteen lisäksi lyhyellä maininnalla jokaisessa laskussa. Laskussa voi olla esimerkiksi maininta ”Verojen osalta kulutettu kaasuenergian määrä on muunnettu alemman lämpöarvon mukaiseksi jakamalla se kertoimella 1,1088.”

Lisätiedot: lakimies Sari Broman, puh. 029 5050 039.

Ohje maakaasua koskevien laskujen erittelystä

Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote