Meny

Anvisning publicerad - angivande av mängden naturgas på fakturor för 2020

4.12.2019 11.33 | Publicerad på svenska 10.12.2019 kl. 15.08
Pressmeddelande

Energimyndigheten har publicerat en anvisning om specifikationen av fakturor för naturgas som överförs 1.1–31.12.2020.

I naturgashandeln övergår man 1.1.2020 till att använda det högre värmevärdet. För beskattningen anges dock mängden naturgas ännu enligt det lägre värmevärdet under 2020. Mängden naturgas anges därför enligt det lägre värmevärdet på den fakturarad som gäller beskattningen av naturgas på kundens faktura. Förutom för punktskatten och försörjningsberedskapsavgiften, för vilka mängden naturgas ska anges enligt det lägre värmevärdet, ska mängden naturgas anges på fakturan i enlighet med det högre värmevärdet. På fakturor för naturgas som överförs 1.1–31.12.2020 ska mängden naturgas alltså anges enligt både det högre och det lägre värmevärdet.

Innehavare av distributionsnät och försäljare ska ange naturgasmängden enligt två olika värmevärden på slutanvändarens faktura då försäljaren även fakturerar kunden för naturgasöverföringen.

Energimyndigheten rekommenderar att kunderna förutom med ett separat meddelande även informeras med en kort kommentar på varje faktura. Fakturan kan till exempel innehålla kommentaren ”Vad gäller skatterna har mängden gasenergi ändrats till det lägre värmevärdet genom att dividera värdet med koefficienten 1,1088.”

Mer information: Sari Broman, jurist, tfn 029 5050 039.

Anvisning för specifikationen av fakturor för naturgas

El- och naturgasmarknaden Nyhet