Alueellinen energianeuvonta

Alueellisella energianeuvonnalla lisätään tietoutta energiatehokkuudesta ja uusiutuvasta energiasta. Alueellisen energianeuvonnan kohderyhmänä ovat kuluttajat, kunnat ja pk-yritykset. Energianeuvoja antaa puolueetonta tietoa energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian lisäämisen keinoista. Alueellinen energianeuvonta tuo energianeuvojan lähemmäksi kohderyhmiä kussakin maakunnassa. Energianeuvonta on yksi keino edistää päästövähennyksiä, kun energianeuvoja auttaa kuluttajaa, kuntaa tai pk-yritystä siinä, miten päästä askeleen eteenpäin kohti energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian lisäämistä.

Energianeuvontaa tehdään erilaisilla neuvonta- ja viestintätavoilla esimerkiksi henkilökohtaisen neuvonnan, seminaarien, kokouksien ja kampanjoiden kautta.  Energianeuvontaa tekevät tahot hyödyntävät muun muassa Energiaviraston rahoituksella Motiva Oy:n tekemiä energiatehokkuuden ja uusiutuvaan energian edistämiseen tehtyjä materiaaleja. Energianeuvonnassa pyritään saamaan kuluttajat, pk-yritykset ja kunnat kiinnostumaan energiatehokkuudesta ja uusiutuvasta energiasta hyvien esimerkkien ja toimintatapojen kautta.

Katso neuvojien yhteystiedot tästä! 

Energiatehokkuuskatselmuksilla ja -sopimuksilla lisää vauhtia päästövähennyksiin

Alueellisen energianeuvonnan tavoitteena on myös, että energianeuvojat edistävät kuntien ja pk-yritysten energiakatselmuksien toteuttamista ja auttavat myös sitä kautta energiatehokkuussopimuksien toimeenpanossa. Energiakatselmukset sekä energiatehokkuussopimukset ovat Suomen valtion valitsemia vapaaehtoisia keinoja energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpanossa. Energianeuvonnan kautta ei tarjota tietoa yksittäisistä laitevalinnoista eikä anneta yksityiskohtaista suunnittelua tai konsultointia.

Energiavirasto rahoittaa alueellista energianeuvontaa

Energiavirasto on vuodesta 2018 rahoittanut ja koordinoinut alueellista energianeuvontaa. Alueellinen energianeuvonta lähti käyntiin vuoden 2018 keväällä kokeiluhankkeilla 12 maakunnassa. Kokeiluhankkeiden tuloksia hyödynnettiin keväällä 2019 toteutetussa kilpailutuksessa, jossa kuhunkin 18 maakuntaan haettiin energianeuvonnan toteuttajaa. Kilpailutuksessa haettiin energianeuvonnan toteuttajia neljän vuoden ajalle (toukokuu 2019 - toukokuu 2023) sisältäen option kahteen lisävuoteen. Nämä optiovuodet otettiin käyttöön vuonna 2022 saadun lisärahoituksen turvin eli alueellinen energianeuvonta jatkuu 1.5.2025 asti. 

Puolueetonta tietoa energiasta

Energianeuvontaa on ollut Suomessa jo 1960-luvulta lähtien sähkölaitosten toimesta. Tällöin kuluttajat kaipasivat apua kodinkoneiden hankkimiseen ja käyttämiseen. 1970-luvun energiakriisi toi energiansäästämisen suomalaisille tutuiksi muun muassa huonelämpötilan laskun, ajoneuvojen nopeuksien ja valaistuksen rajoittamisen kautta. Vuonna 2009 työ- ja elinkeinoministeriö lähti kehittämään kuluttajien energianeuvontaa valtakunnallisella tasolla. Tällöin tavoitteena oli antaa kuluttajille selkeästi puolueetonta ja oikea-aikaista tietoa energiasta. Tämä toimii ohjenuorana myös alueelliselle energianeuvonnalle