Yritys, onko lainmukainen energiakatselmus tehty? Määräaika umpeutuu joulukuussa

29.11.2019 11.05
Tiedote

Energiatehokkuuslaki velvoittaa suuret yritykset neljän vuoden välein energiakatselmoimaan toimintansa eli selvittämään energiankäyttönsä ja keinot sen tehostamiseen. Valtaosalla yrityksistä katselmus pitää uusia joulukuun aikana.

Valtaosa suuryrityksistä toteutti ensimmäisen energiatehokkuuslain vaatiman suuren yrityksen energiakatselmuksen vuoden 2015 joulukuussa lain astuessa voimaan. Nämä neljä vuotta sitten tehdyt energiakatselmukset tulee nyt uusia.

Energiakatselmus on pakollinen kaikille lain piiriin kuuluville suurille yrityksille, joissa työskentelee yli 250 henkeä tai vuosiliikevaihto ylittää 50 miljoonaa euroa ja tase 43 miljoonaa euroa. Lukuihin lasketaan kaikki Suomeen rekisteröidyn yrityksen tai konsernin kotimaassa ja ulkomailla omistamien yritysten henkilöstö, liikevaihto ja tase, mutta katselmointivelvoite koskee vain yrityksen Suomen toimintoja.

Hyöty irti katselmuksesta

Katselmus tarkastelee yleisesti yrityksen tai konsernin Suomen toimintojen energiankäyttöä. Lisäksi yritys tekee yksityiskohtaisemman tarkastelun valitsemiinsa kohteisiin, joista selvitetään tarkemmin energiankulutus ja kohteeseen sopivimmat energiatehokkuustoimenpiteet.

– Katselmuksesta löytyy aina energiankäytön tehostamistoimia, joiden toteuttaminen vähentää energiakuluja ja yrityksen ilmastokuormaa. Keskimäärin katselmuksissa ehdotetut toimet vähentävät yrityksen energiakuluja noin kymmenyksen, sanoo yli-insinööri Timo Vihavainen lain toteutumista valvovasta Energiavirastosta.

Ulkopuolisen asiantuntijan avulla tai omin voimin

Pakollinen energiakatselmus edellyttää pätevöityneen vastuuhenkilön käyttöä. Yritys voi itse toteuttaa pakollisen energiakatselmuksen tai tilata sen alan asiantuntijalta.

– Molemmissa tavoissa on hyvät puolensa. Oma henkilöstö tuntee usein parhaiten toiminnan, mutta ulkopuolinen energiatehokkuuden asiantuntija puolestaan osaa tarkastella tilannetta neutraalista näkökulmasta ja mahdollisesti tarjota uusia tuoreita näkemyksiä, sanoo Juha Toivanen Energiavirastosta.

Valvonta pistokokein

Lakivelvoite koskee useita satoja yrityksiä Suomessa. Omistussuhteidensa kautta suuriksi luokiteltavat yritykset nostattavat luvun tätäkin suuremmaksi. Kun pk-yritys kasvaa tai muuttuneiden omistussuhteiden kautta yritys tulee lain piiriin, on sillä neljä vuotta aikaa toteuttaa lain vaatima energiakatselmus.

– Jos yritys on epävarma lain piiriin kuulumisesta, kannattaa sitä kysyä Energiavirastosta. Omaehtoinen yhteydenotto kannattaa myös silloin, jos yritys vasta nyt havahtuu kuuluvansa lain piiriin. Tällöin yrityksen kanssa voidaan sopia aikataulu katselmuksen toteutukseen, kertoo Vihavainen.

Energiavirasto valvoo vuosittain lain toteutumista pistokokein. Velvoitteesta luistaneille voidaan määrätä uhkasakko.

Lisätiedot: yli-insinööri Timo Vihavainen, puh. 029 5050 099 ja yli-insinööri Juha Toivanen puh. 029 5050 083.

Energiatehokkuus Tiedote