Hyppää sisältöön

Vuoden 2019 jäännösjakauma julkaistu

Julkaisuajankohta 25.6.2020 8.38
Tiedote

Jäännösjakauma kertoo Suomessa kulutetun alkuperältään varmentamattoman sähkön tuotantojakauman sekä jäännösjakauman mukaisen sähkön tuotannon keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ja käytetyn ydinpolttoaineen määrän.

Sähkönmyyjät ovat velvollisia ilmoittamaan asiakkailleen vuosittain edellisen kalenterivuoden aikana myymänsä sähkön alkuperän kokonaisjakauman, joka ilmoitetaan Energiaviraston julkaiseman jäännösjakauman avulla. Ilmoitusvelvollisuus perustuu lakiin sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta (1129/2003). Sähkönmyyjä on velvollinen käyttämään viimeisintä jäännösjakaumaa viimeistään 25.8.2020 jälkeen.

Energiaviraston laskeman jäännösjakauman tulos vuoden 2019 osalta on seuraava: 

  • Fossiiliset energialähteet ja turve: 43,34 % 
  • Uusiutuvat energialähteet: 5,24 % 
  • Ydinvoima: 51,42 % 

Jäännösjakauman mukaisen sähköntuotannon keskimääräiset hiilidioksidin ominaispäästöt ovat 249,29 g/kWh ja käytetyn ydinpolttoaineen määrä on 1,42 mg/kWh. 

 

Jäännösjakauma 2019 suomeksi

Jäännösjakauma 2019 ruotsiksi

 

Jäännösjakauman laskentatapaa on muutettu niin kutsuttuun myöntöpohjaiseen tapaan vuoden 2019 jakauman laskemisesta alkaen. Uudessa laskentatavassa huomioidaan peruutusten lisäksi myönnettyjä takuita sekä vanhentuneita takuita vastaava energiamäärä, kun aiemmin transaktiopohjaisessa tavassa takuita vastaava kulutus määriteltiin tehtyjen peruutusten sekä takuiden tuonnin ja viennin perusteella. Lisätietoja AIB:n (Association of Issuing Bodies) sivuilta: https://www.aib-net.org/facts/european-residual-mix

Energiaviraston sähkön alkuperätakuun sivut: https://energiavirasto.fi/sahkon-alkupera


Lisätiedot: Mervi Suni, [email protected], puh 029 5050 122 ja Roland Magnusson, [email protected], puh 029 5050 111.

Tiedote Uusiutuva Energia