Hyppää sisältöön

Uusi verkkosääntö parantaa rajat ylittävän sähkönsiirron kyberturvallisuutta

Julkaisuajankohta 24.5.2024 14.04
Tiedote

Euroopan komissio on julkaissut sähköalan kyberturvallisuutta koskevan EU:n verkkosäännön (NCCS) 24.5.2024. Verkkosääntö tulee voimaan 13.6.2024, mutta sitä sovelletaan asteittain eri menetelmien ja suunnitelmien laatimisen myötä. Energiavirasto on suoraan yhteydessä toimijoihin, jotka kuuluvat verkkosäännön soveltamisalaan.

Uusi kyberturvallisuusverkkosääntö täydentää EU:n sähkökauppa-asetusta asettamalla toimialakohtaiset kyberturvallisuuden huomioivat säännöt rajat ylittävälle sähkönsiirrolle. Verkkosääntö sisältää säännöt kyberturvallisuuden riskienhallinnasta, yhteisistä kyberturvallisuuden vähimmäisvaatimuksista, suunnittelusta, seurannasta, raportoinnista ja kriisinhallinnasta. 

Kyberturvallisuusverkkosääntö on komission delegoitu asetus, jota sovelletaan Suomessa suoraan ilman erikseen säädettävää kansallista lainsäädäntöä. 

Verkkosääntö sisältää useita siirtymäsäännöksiä ja sen konkreettinen sisältö tulee tarkentumaan erikseen laadittavien ehtojen, menetelmien ja suunnitelmien kautta. Verkkosäännön soveltamisalaan kuuluvat muun muassa sähköalan yritykset ja kriittiset tieto- ja viestintätekniikan palveluntarjoajat. Lopullinen toimijakohtainen soveltamisala määräytyy kuitenkin vasta myöhemmin määriteltävien kriteerien kautta. Energiavirasto ilmoittaa kaikille toimijoille suoraan viimeistään 13.3.2025, että heidät on tunnistettu verkkosäännön soveltamisalaan kuuluvaksi ehdokkaaksi.

Verkkosäännön on tarkoitus täydentää NIS2-direktiivissä säädettyjä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuutta koskevia yleisiä sääntöjä. Kyberturvallisuusdirektiivi NIS2:n toimeenpanoa valmistellaan parhaillaan ja se tulee osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 17.10.2024. Säännökset tulevat sovellettaviksi viimeistään 18.10.2024 alkaen. 

Kyberturvallisuusverkkosääntö Euroopan unionin virallisessa lehdessä

Sähkökauppa-asetus

Tietoa kyberturvallisuusdirektiivistä energia-alan toimijoille

Lisätiedot: juristi Minna Koivula, puh. 029 5050 010, [email protected].

Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote