Hyppää sisältöön

Uudet energian alkuperätakuutuotteet ilmestyneet markkinoille

Julkaisuajankohta 24.4.2023 10.17
Tiedote

Energian alkuperätakuujärjestelmän laajentuminen uusiin takuutuotteisiin on saanut energian tuottajat, myyjät ja käyttäjät hyvin liikkeelle ja tämä näkyy eri alkuperätakuurekistereissä tehtyjen toimenpiteiden määrässä. Ydinvoimalla tuotetun sähkön ja uusiutuvilla tuotetun lämmityksen alkuperätakuut ovat kiinnostaneet runsaasti. Energiavirasto on koostanut yhteenvedon kolmessa eri alkuperätakuurekisterissä tehdyistä tapahtumista rekisterien ylläpitäjien virastolle toimittamien tietojen pohjalta.

Energian alkuperätakuujärjestelmä on laajentunut uusiutuvana myydyn tai markkinoidun sähkön lisäksi ydinvoimalla tuotettuun sähköön, uusiutuvaan kaasuun ja vetyyn sekä uusiutuvilla energialähteillä tuotettuun lämpöön ja jäähdytykseen sekä hukkalämpöön ja -kylmään. Laki energian alkuperätakuista tuli voimaan vuoden 2021 lopulla ja varmennusvelvoite uusien energiatuotteiden osalta alkoi 1.7.2022. Alkuperän varmentaminen vaaditaan energian myyjältä, joka myy tai markkinoi uusiutuvaa energiaa, hukkalämpöä ja -kylmää tai ydinvoimalla tuotettua sähköä. Myös energiantuottaja tai -käyttäjä, joka julkaisee kuluttajille markkinointitietoa käyttämänsä alkuperätakuujärjestelmään kuuluvan energian alkuperästä, on velvollinen varmentamaan väitteensä. Alkuperätakuujärjestelmän avulla kuluttajat voivat varmistua siitä, että heille esimerkiksi uusiutuvana lämpönä tai ydinsähkönä myyty energia on tuotettu väitetyllä tavalla eikä energian alkuperää myydä kahteen kertaan.

Sähkön alkuperätakuurekisterin ylläpitäjänä toimii Fingrid Oyj:n tytäryhtiö Finextra Oy ja kaasun ja vedyn alkuperätakuurekisterin ylläpitäjänä Gasgrid Finland Oy. Lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisteriä ylläpitää Energiavirasto. Energiavirasto myös valvoo alkuperätakuulain noudattamista Suomessa.

Tapahtumat energian alkuperätakuurekistereissä 1.4.2022–31.3.2023

Alkuperätakuurekisterien ylläpitäjät ilmoittavat Energiavirastolle tietoja Energiaviraston määräyksen määräajoista (58/000002/2022) mukaisesti. Seuraavissa taulukoissa esitetyt tiedot perustuvat näihin alkuperätakuurekisterien ylläpitäjien ilmoituksiin.

Uusista alkuperätakuutuotteista ydinvoimalla tuotetun sähkön takuita on myönnetty ja peruutettu runsaasti.  ”Ydinvoiman alkuperätakuita on jo aiemmin tiedusteltu ja kysyntää ydinvoimatakuille selkeästi on”, toteaa ylitarkastaja Mervi Suni Energiavirastosta.

Vedyn alkuperätakuurekisterissä ei ole tapahtunut transaktiota. ”Suomessa on kuitenkin tällä hetkellä käynnissä useita vetyhankkeita ja odotammekin tulevaisuudessa tapahtumia myös vedyn alkuperätakuurekisterissä ”, sanoo tekninen asiantuntija Katriina Ojanen Energiavirastosta.

”Uusiutuvan lämmön ja jäähdytyksen osalta myönnettyjen ja peruutettujen alkuperätakuiden määrät ovat heti järjestelmän ensimmäisenä toimintavuotena olleet samaa suuruusluokkaa sähkön alkuperätakuiden kanssa. Hukkalämmön ja -kylmän osalta volyymit ovat olleet luonnollisesti huomattavasti pienempiä, mutta on positiivista, että järjestelmään on hakeutunut paljon myös hukkalämpöä talteen ottavia energiantuotantolaitoksia.”, sanoo tekninen asiantuntija Miikka Martikainen.

Sähkön alkuperätakuutapahtumat aikavälillä 1.4.2022 – 31.3.2023
Rekisterin ylläpitäjä: Finextra Oy
 

MWh

Myönnettyjä sähkön alkuperätakuita, uusiutuvat

35 773 993

Myönnettyjä sähkön alkuperätakuita, ydinvoima

21 851 464

Peruutettuja sähkön alkuperätakuita, uusiutuvat

23 010 616

Peruutettuja sähkön alkuperätakuita, ydinvoima

17 025 327

Suomeen tuodut sähkön alkuperätakuut, uusiutuvat

19 568 441

Suomeen tuodut sähkön alkuperätakuut, ydinvoima

6 265 730

Suomesta viedyt sähkön alkuperätakuut, uusiutuvat

32 666 054

Suomesta viedyt sähkön alkuperätakuut, ydinvoima

877 649

Mitätöityjä sähkön alkuperätakuita (kaikki uusiutuvaa)

145 461

 

Uusiutuvan kaasun ja vedyn alkuperätakuutapahtumat aikavälillä 1.4.2022 – 31.3.2023
Rekisterin ylläpitäjä: Gasgrid Finland Oy

MWh

Myönnettyjä kaasun alkuperätakuita

250 844

Peruutettuja kaasun alkuperätakuita

166 894

Mitätöityjä kaasun alkuperätakuita

11 560

Alkuperätakuiksi muunnettuja biokaasusertifikaatteja myönnetty

81 901

Alkuperätakuiksi muunnettuja biokaasusertifikaatteja peruutettu

79 310

Alkuperätakuiksi muunnettuja biokaasusertifikaatteja mitätöity

39

Suomeen tuotuja kaasun alkuperätakuita

26 000

Suomesta vietyjä kaasun alkuperätakuita

0

Vedyn alkuperätakuurekisterissä ei tapahtunut transaktioita ajalla 1.4.2022–31.3.2023.

Lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuutapahtumat aikavälillä 1.4.2022–31.3.2023
Rekisterin ylläpitäjä: Energiavirasto

MWh

Myönnettyjä lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuita, uusiutuvat

25 064 431

Myönnettyjä hukkalämmön ja hukkakylmän alkuperätakuita

453 829

Peruutettuja lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuita, uusiutuvat

17 059 795

Peruutettuja hukkalämmön ja hukkakylmän alkuperätakuita

412 842

Mitätöityjä lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuita, uusiutuvat

2 764 757

Mitätöityjä hukkalämmön ja hukkakylmän alkuperätakuita

0

Suomeen tuotuja uusiutuvan lämmön ja jäähdytyksen sekä hukkalämmön ja hukkakylmän alkuperätakuita

0

Suomesta vietyjä uusiutuvan lämmön ja jäähdytyksen sekä hukkalämmön ja hukkakylmän alkuperätakuita

0

Tiedote pdf-muodossa

Lisätietoja:

[email protected], energiavirasto.fi/energian-alkupera

tekninen asiantuntija Miikka Martikainen, [email protected], p. 0295 050 057

tekninen asiantuntija Katriina Ojanen, [email protected], p. 0295 050 051

ylitarkastaja Mervi Suni, [email protected], p. 0295 050 122

Tiedote Uusiutuva Energia