Hyppää sisältöön

Tuettu vapaamuotoinen täsmäkatselmus pk-yrityksille 

Julkaisuajankohta 1.6.2021 12.01
Tiedote

Valtion energiatuki laajenee elokuussa 2021 koskemaan täysin uudenlaista energiakatselmusta, joka soveltuu pk-yrityksille, seurakunnille ja säätiöille. Vuosina 2021–2022 kokeiltava täsmäkatselmus on muita energiakatselmusmalleja vapaamuotoisempi.

Työ- ja elinkeinoministeriö tukee pienten ja keskisuurten yritysten sekä kuntien vapaaehtoisia energiakatselmuksia. Vuosina 2021–2022 pilotoitavan täysin uudenlaisen täsmäkatselmuksen toivotaan lisäävän pk-yritysten energiakatselmuksia ja vauhdittavan energiatehokkuustoimien toteuttamista.

Uutta on vapaampi toteutustapa ja työn kohdistamisen mahdollisuus 

Käyttöönotettavalla täsmäkatselmuksella kokeillaan uutta energiakatselmoinnin tapaa, joka antaa enemmän vapauksia selvityksen kohdistamiseen ja työn tulosten raportointiin.

Täsmäkatselmuksen sisällölle, toteutustavalle tai raportoinnille ei ole asetettu määrämuotoisia vaatimuksia, mikä poikkeaa muista energiakatselmusmalleista. Uutta on myös se, että selvityksen ei tarvitse kattaa kohteen koko energiankäyttöä, vaan tarkastelun voi keskittää todellisen tarpeen mukaan. Tarkasteluun voidaan ottaa esimerkiksi lämmitysjärjestelmä, ilmanvaihto tai teollisuudessa jokin tietty osa tuotannosta.

Täsmäkatselmus tähtää energiatehokkuuden parantamiseen, energiansäästöön, uusiutuvan energian lisäämiseen tai vähähiilisyyden saavuttamiseen. Päätavoite täsmäkatselmuksissa on löytää ja esittää taloudellisesti kannattavia ja toteutuskelpoisia toimenpide-ehdotuksia.

Täsmäkatselmuksen avulla halutaan mahdollistaa ja tukea energiatehokkuustoimien edistämistä kohteissa, joissa ei ole halua tai tarvetta selvittää kokonaisvaltaisesti energiankäytön tehostamismahdollisuuksia perinteisillä katselmusmalleilla.

Tukea jopa puolet työn kustannuksista 

Valtion taloudellinen tuki täsmäkatselmukselle on 40‒50 prosenttia työhön hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Energiatehokkuussopimuksiin liittyneet pk-yritykset, seurakunnat ja säätiöt saavat selvitykselle korkeampaa 50 prosentin tukea. Tukea voi hakea sähköisesti Business Finlandin kautta 16.8.2021 alkaen.  

Täsmäkatselmuksia voivat tehdä Motivan pätevöittämät energiakatselmoijat, jotka ovat suorittaneet siihen liittyvän verkkokurssin. Suomessa on runsaasti laadukkaita energiakatselmuksia tekeviä yrityksiä, joista katselmuksen tilaaja voi valita työlle tekijän. Lista yrityksistä löytyy Motivan verkkosivuilta.

Valtion omistama kestävän kehityksen yhtiö Motiva Oy hoitaa Energiaviraston toimeksiannosta energiakatselmusten edistämiseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä tehtäviä yhteistyössä viranomaisten, katselmusten tilaajien ja energiakatselmoijien kanssa.

Lue lisää Motivan sivuilta

Energiatehokkuus Tiedote