Hyppää sisältöön

Tehoreservi turvaa sähkön toimitusvarmuutta

Julkaisuajankohta 11.8.2022 15.20
Tiedote

Energiavirasto käsittelee parhaillaan seuraavan tehoreservikauden 1.11.2022-31.10.2023 tarjouksia ja pyrkii tekemään päätöksen mahdollisimman nopeasti. Tehoreserviin varatut voimalaitokset varautuvat tuottamaan sähköä, jos markkinaehtoinen sähköntuotanto ei riitä kattamaan kulutusta.

Tarvittavan tehoreservin määrä mitoitetaan siten, että saavutetaan valtioneuvoston päätöksen mukainen toimitusvarmuuden tavoitetaso. Valtioneuvosto vahvisti toimitusvarmuuden tavoitetason maaliskuussa 2022, tämän mukaan tehovajeen odotusarvo voi olla enintään 2,1 tuntia vuodessa. Tehovajeella tarkoitetaan sitä, kuinka monta tuntia vuodessa tarjonta ei riitä kattamaan kaikkea sähkön kulutusta. Tämän perusteella Energiavirasto on määrittänyt Suomessa tarvittavaksi tehoreservin määräksi 600 MW. 

Tehoreserviin laitokset valitaan Energiaviraston järjestämän tarjouskilpailun perusteella yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Tarjousten jättöaika seuraavalle tehoreservikaudelle (1.11.2022-31.10.2023) päättyi 30.7.2022. Energiavirasto käsittelee parhaillaan saatuja tarjouksia ja pyrkii tekemään hankintapäätöksen mahdollisimman nopeasti.*

Tehoreservilaitos käyttöön 12 tunnissa talvikaudella

Järjestelmävastaava kantaverkonhaltija Fingrid Oyj tekee Energiaviraston valitsemien laitosten kanssa käyttösopimuksen ja huolehtii tehoreservin hallinnoinnista. 

Tehoreservilain mukaan tehoreservissä toimiva laitos tulee talvikaudella (1.12.–28.2) kyetä ottamaan käyttöön 12 tunnin kuluessa Fingridin antamasta käyttöönottokäskystä. Talvikauden ulkopuolella laitoksen on oltava käyttöönottovalmiudessa yhden kuukauden kuluessa käskyn antamisesta.  

Tehoreservilaitokset eivät voi osallistua markkinoille tehoreservikauden aikana - osallistumista rajoittaa EU:n lainsäädäntö. Laitoksille maksetaan ylläpitokorvaus niiden Energiavirastolle tekemän tarjouksen mukaisesti sekä korvataan mahdollisesta käyttöönotosta aiheutuvat kustannukset. 

Edellinen tehoreservikausi oli 1.7.2020–30.6.2022 ja se koostui kolmesta voimalaitoksesta: Meri-Pori (440 MW), Naistenlahti 1 (129 MW) ja Kymijärvi KT (42 MW). Edellisen tehoreservikauden päätyttyä 30.6.2022 kyseisillä laitoksilla ei ole enää tehoreservin käyttösopimukseen liittyviä velvoitteita eli ne voivat vapaasti osallistua markkinoille. 

Edellisen kerran tehoreserviä on käytetty Suomessa talvella 2009-2010. 

*päivitetty 29.8.

 
Lisätiedot: asiantuntija Henri Hämäläinen, puh. 029 5050 145, [email protected] ja johtaja Antti Paananen, puh. 029 5050 013, [email protected]

Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote