Hyppää sisältöön

Viktig påminnelse till Fi-Nergy Voimas och 365 Hankintas kunder

7.7.2021 11.54 | Publicerad på svenska 8.7.2021 kl. 13.12
Pressmeddelande

Energimyndigheten påminner Fi-Nergy Voima Oy:s, Fi-Nergy Voima OÜ:s och 365 Hankinta Oy:s kunder att omedelbart ingå ett elavtal med en ny elsäljare, för att undvika att eldistributionen avbryts. Den skyldighet att säkerställa elleveransen till kunderna som ålagts nätbolagen i lagstiftningen håller på att löpa ut, varefter nätbolagen har rätt avbryta kundens eldistribution.

Fredagen den 11 juni 2021 meddelade Energimyndigheten att Fi-Nergy Voima Oy, Fi-Nergy Voima OÜ och 365 Hankinta Oy inte kan fortsätta med elleveranser till sina kunder på grund av avsaknaden av en balansansvarig. Energimyndigheten uppmanade samtidigt kunderna att skyndsamt ingå ett avtal med en ny elsäljare. 

Nätbolagen har till sina kunder skickat ett meddelande om att eldistributionen kommer att avbrytas. Nätbolagen har utifrån lagstiftningen varit skyldiga att fortsätta att upprätthålla elleveransen till konsumenter i minst tre veckor efter utskicket av meddelandet.  

En fortsatt eldistribution förutsätter att kunderna själva ingår ett avtal med en ny elsäljare. Om kunden inte ingår ett avtal med en ny elsäljare inom den tid som nätbolaget meddelat, har nätbolaget rätt att avbryta kundens eldistribution. 

Den ovannämnda tiden på tre veckor håller på att löpa ut. Enligt den information som Energimyndigheten har finns det fortfarande flera hundra kunder som inte har blivit kunder hos någon ny elsäljare. Energimyndigheten uppmanar nu således dessa kunder att omedelbart söka en ny elsäljare och ingå ett nytt avtal om elförsäljning med denna. Kunder överförs inte automatiskt till någon elsäljare. 

Energimyndigheten ber också kunder att kontrollera med sina närstående om de fortfarande har ett elavtal med Fi-Nergy Voima eller 365 Hankinta, och vid behov hjälpa dem att välja en ny elsäljare. 

Kunden kan välja en ny elsäljare till exempel genom att konkurrensutsätta elavtalet i tjänsten sahkonhinta.fi som Energimyndigheten upprätthåller.

Ytterligare information 

  • direktör Antti Paananen, tfn 029 5050 013, e-post: [email protected] 
  • Reklamationer och ersättningsanspråk till elsäljaren: Konsumentrådgivningen, tfn 029 5053050 
El- och naturgasmarknaden Nyhet