Hyppää sisältöön

Takautuvasti maksettavasta sähköhyvityksestä annetun lain muutosesitys lausunnolle

Julkaisuajankohta 13.10.2023 7.49
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta takautuvasti maksettavasta väliaikaisesta sähköhyvityksestä annetun lain muuttamiseksi. Lakia on tarpeen muuttaa niin, että Energiavirastolla on riittävästi aikaa käsitellä sille tehdyt hakemukset sähköhyvityksen maksatuksessa tapahtuneen virheen korjaamisesta.

Muutoksella mahdollistettaisiin myös se, että sähköyhtiöt pystyvät sähköhyvityslaissa asetetun korvaushakemusten jättämisen määräajan estämättä hakemaan Valtiokonttorilta korvausta Energiaviraston maksatuspäätöksiin perustuvien sähköhyvitysten maksatuksista. Lakiin esitetään myös lisättäväksi määräaika kuluttajille maksatusvirheiden korjaamista koskevien hakemusten jättämiseen. Määräajaksi esitetään 15.1.2024. 

Lait takautuvasti maksettavasta väliaikaisesta sähköhyvityksestä ja sähköenergialaskujen maksuajan pidentämisestä ja sähköyhtiöiden maksuvalmiuden väliaikaisesta tukemisesta sekä muu niihin liittyvä lainsäädäntö tuli voimaan 6.3.2023. Lait ovat voimassa vuoden loppuun, ja nyt lausunnolle lähteneet lakimuutokset tulisi saada voimaan ennen alkuperäisen sähköhyvityslain voimassaolon päättymistä.

Sähköhyvityksen tarkoituksena oli tukea kuluttajien kykyä maksaa sähkölaskunsa poikkeuksellisen korkeiden sähkön hintojen aiheuttamassa haastavassa taloudellisessa tilanteessa viime talvena. 

Lausuntoja voi antaa 26.10.2023 saakka

Lausunnot lakiluonnoksesta annetaan Lausuntopalvelu.fi-sivustolla. Lausuntoja voi antaa 26.10.2023 saakka. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen ministeriöihin sähköpostilla tai postitse. Lausunnon antajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-sivustolla. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan sivustolla. Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa lausuntopalvelussa, voidaan se toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.tem(at)gov.fi. Lausunnossa tulee mainita asianumero VN/26038/2023.

Lisätiedot
erityisasiantuntija Katariina Särkänne, Työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 047 440

2023 Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote