324 miljoner euro betalades i produktionsstöd i form av inmatningspris

26.1.2021 10.16 | Publicerad på svenska 27.1.2021 kl. 13.33
Pressmeddelande

I fjol betalades rekordbelopp på 324 miljoner euro i inmatningspris för förnybar energi, då 229 miljoner euro hade redovisats för 2019. Ökningen beror till stor del på vårens exceptionellt blåsiga förhållanden och det låga elpriset. 

Tack vare den kraftiga blåsten var produktionsmängden för vindkraftverk i början av fjolåret cirka 40 procent större än i början av 2019. Med stöden producerades 7,6 terawattimmar vindkraft, vilket är cirka en tredjedel mer än 2019.

Stödet betalades nästan uteslutande till vindkraftverk vars stöd fastställs som skillnaden mellan riktpriset (83,5 €/MWh) och marknadspriset på el ända upp till 30 euro. Till lägre priser än så betalas maximalt stöd (53,5 €/MWh). I fjol var marknadspriset på el i genomsnitt 28 €/MWh, då det året innan var 44 €/MWh. 

I fjol betalades endast 0,3 miljoner euro i stöd för el som producerats av skogsflis, medan stödbeloppet året innan var 12 miljoner euro. Detta beror på att priset på utsläppsrätter började stiga i början av 2019. Storleken på skogflisstödet bestäms förutom av priset på utsläppsrätten även utifrån skattenivån för torv. 

Kraftverken för förnybar energi kan få stöd i 12 år. De första kraftverken godkändes i systemet med inmatningspris 2011 och utbetalningen av stödet till dem upphör 2023. De sista produktionsstöden i form av inmatningspris kommer att betalas 2030.    

Mer information: direktör Pekka Ripatti, [email protected], tfn 029 5050 075.
 

Förnybar energi Nyhet