Hyppää sisältöön

Suomen päästökauppasektorin laitosten päästöt pienenivät 3,0 miljoonaa tonnia vuonna 2019

Julkaisuajankohta 1.4.2020 17.54
Tiedote

EU:n päästökauppaan kuuluvien suomalaisten laitosten yhteispäästömäärä oli 23,2 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuonna 2019.

Vuonna 2018 vastaavat päästöt olivat 26,2 miljoonaa tonnia. Meneillään olevan päästökauppakauden päästöjen kehitys on esitetty liitteessä. 

Maakaasun kulutus laski 5,1 % ja turpeen kulutus laski 9,2 % edellisvuoteen verrattuna (energiamääränä laskettuna). Kivihiilen kulutus laski 20,9 %. Uusiutuvien, kestävyyskriteerit täyttävien polttoaineiden kulutus pysyi edellisvuoden tasolla. Merkittävimpien polttoaineiden kulutus energiana on esitetty liitteessä. Päästöjen kehitykseen vaikuttavat mm. säästä johtuvat vaihtelut lämmitysenergian kysynnässä sekä Pohjoismainen vesitilanne, joka vaikuttaa erityisesti sähkön pörssihintaan ja sitä kautta myös erillistuotannon kysyntään.

Kaikkien päästökauppalain soveltamisalaan kuuluvien yritysten tulee ilmoittaa maaliskuun 31. päivään mennessä laitosten edellisen vuoden todennetut hiilidioksidipäästöt unionin rekisteriin. Vuoden 2019 osalta 530/531 laitosta ilmoitti tiedot aikataulussa. Puuttuvat tiedot päivitetään liitteisiin, kun ne on toimitettu Energiavirastolle.

Lisätiedot:

  • Johtaja Tuulia Lepistö, puh 029 5050 041
  • Ylijohtaja Simo Nurmi, puh 029 5050 011

Päästökauppasektorin päästöjen kehitys 2013-2019 (pdf)
Laitoskohtaiset päästötiedot 2013-2019 (pdf)
Laitoskohtaiset päästötiedot 2013-2019 (excel)
Yrityskohtaiset päästötiedot 2013-2019 (pdf)
Yrityskohtaiset päästötiedot 2013-2019 (excel)
Toimialakohtaiset päästötiedot 2013-2019 (excel)
Merkittävimpien polttoaineiden kulutus päästökauppasektorilla 2013-2019 (pdf)

Päästökauppa Tiedote