Hyppää sisältöön

Suomalaisten kotitalouksien sähkölasku kallistui keskimäärin noin 50 prosenttia vuonna 2022

Julkaisuajankohta 19.1.2023 10.19
Tiedote

Kotitalouksien sähköstä maksama kokonaishinta jatkoi nousuaan myös vuonna 2022. Sähkön hinta nousi kuluttajille kaikkialla Euroopassa. Sähköenergian hinta nousi Suomessa keskimäärin kotitalouksissa 142 prosenttia ja sähkölämmittäjillä 106 prosenttia. Sähkön kokonaishinta (sisältäen energian, siirron ja verot) nousi kotitalouksilla keskimäärin 53 prosenttia ja sähkölämmittäjillä 47 prosenttia. Kotitalouksien sähköenergian hinnoissa on kuitenkin suurta vaihtelua johtuen sähkösopimuksen tyypistä ja sen solmimisajankohdasta. Sähkön kulutus väheni selvästi vuonna 2022. Kotimainen sähkön tuotanto pysyi lähes ennallaan, ja sähkön säästöllä kompensoitiin Venäjän tuonnin loppuminen.

Vanhojen määräaikaisten sopimusten päättyminen ja toistaiseksi voimassa olevien sopimusten hintojen korotukset sekä uusien sopimusten korkeammat hinnat nostivat kotitalouksien maksamaa keskimääräistä sähkön hintaa voimakkaasti erityisesti kesästä alkaen. Osalla kotitalouksista on kuitenkin edelleen voimassa määräaikaisia sopimuksia edulliseen hintaan. Lisäksi sähkön siirtohinta on keskimäärin hieman laskenut. Eri kotitalouksien sähkön hinnoissa olikin vuonna 2022 suurta vaihtelua.

Uusien toistaiseksi voimassa olevien sopimusten tarjoushinnat nousivat kotitalouksille 353 prosenttia ja sähkölämmittäjille 131 prosenttia. Uusien kaksivuotisten määräaikaisten sopimusten hinnat nousivat kotitalouksille 112 prosenttia ja sähkölämmittäjille 119 prosenttia. Määräaikaisten ja ei-pörssihintasidonnaisten toistaiseksi voimassa olevien sähkösopimusten tarjonta väheni selvästi vuonna 2022. Aiemmin kaikkia sopimustyyppejä on ollut tasaisesti tarjolla, mutta nyt useat myyjät tarjoavat uusina sopimuksina ainoastaan pörssisähkösopimuksia.

Vuoden 2022 alun jälkeen 12 jakeluverkkoyhtiötä nosti siirtohintoja keskimäärin 4,6 prosenttia ja kahdeksan laski keskimäärin 5,4 prosenttia. Lisäksi 14 yhtiötä toteutti väliaikaisia alennuksia. Sähkön verollinen siirtohinta laski vuonna 2022 keskimäärin noin 0,6 prosenttia.

Tuntihintojen vaihtelu vuorokausien sisällä ja välillä voimistui entisestään

Sähkön tukkuhinnat nousivat huomattavasti koko Euroopassa. Suomen aluehinta nousi selvästi edellisvuosia korkeammaksi. Vuonna 2022 Suomen aluehinta oli keskimäärin noin 154 euroa megawattitunnilta, ja se nousi 113 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna ollen kaikkien aikojen kallein keskihinta tähän mennessä.

Kun Venäjän energiantuonti loppui toukokuussa, erityisesti sään mukaan vaihtelevan tuotannon määrän kasvu lisäsi sähkön hintavaihtelua. Myös rajallinen siirtokapasiteetti aiheutti hintaeroja tukkumarkkinoiden eri tarjousalueiden välille. Esimerkiksi hintojen yhtenäisyys Pohjois-Ruotsin kanssa laski ennätysalhaiseksi.

Kotimainen sähkön tuotanto pysyi lähes ennallaan vuoteen 2021 verrattuna. Sen sijaan suomalaiset kuluttivat sähköä vähemmän vuonna 2022. Sähkön säästöllä kompensoitiin Venäjän tuonnin loppuminen. Energiansäästö ja sähkön hetkellinen kulutusjousto, eli sähkön käytön ajoittaminen huippukulutustilanteiden ulkopuolelle, parantavatkin sähkötehon riittävyyttä ja laskevat hintoja.

Astetta alemmas -kampanja puri – sähkönkulutus väheni Suomessa

Valtakunnallinen energiansäästökampanja Astetta alemmas käynnistyi loppusyksystä 2022. Kampanjan järjestävät yhteistyössä valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva, Energiavirasto, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, valtioneuvoston kanslia ja Sitra. Kampanjan lyhyen aikavälin tavoite on saada yli 95 prosenttia Suomen kotitalouksista säästämään energiaa sekä leikkaamaan kulutustaan huippukulutustunneilta 5 prosentilla. Kampanjassa jaetaan tietoa nopeavaikutteisista energiasäästökeinoista sekä tietoa sähköpulan ehkäisemisestä.

Sähkön kulutus vähenikin loppuvuonna vuoteen 2021 verrattuna syyskuussa 7 prosenttia, lokakuussa 7 prosenttia, marraskuussa 9 prosenttia ja joulukuussa 10 prosenttia. Tällä hetkellä kampanjassa nostetaan esille erityisesti varautumista vaihtelevaan sähkötilanteeseen. Kampanjan pitkän aikavälin tavoite on pysyvästi alhaisempi energiankulutus ja sähkön kulutushuippujen madaltaminen.

Lisätiedot: 
Ylijohtaja Simo Nurmi, p. 029 5050 011

Markkinat: johtaja Antti Paananen, p. 029 5050 013

Verkot: johtaja Veli-Pekka Saajo, p. 029 5050 023

Astetta alemmas -kampanja: yli-insinööri Johanna Kirkinen, p. 029 5050 175

sähköpostiosoitteet: [email protected]

Mediainfon tallenne

Mediainfon materiaalit

2023 Sähkö ja maakaasumarkkinat Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote