Hyppää sisältöön

Suljettu paperitehdas ei ollut oikeutettu päästökaupan kompensaatiotukeen

Julkaisuajankohta 20.4.2023 10.53
Tiedote

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi UPM-Kymmene Oyj:n valituksen Energiaviraston antamasta kielteisestä tukipäätöksestä, joka koski Kaipolan paperitehdasta.

UPM-Kymmene haki Energiavirastolta Kaipolan paperitehtaalle päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiotukea tammikuussa 2021, jolloin tehdas ei ollut enää toiminnassa. Energiavirasto hylkäsi hakemuksen, koska kompensointilain* mukaan tukea voitiin myöntää vain toiminnassa oleville laitoksille.  

UPM-Kymmene valitti Helsingin hallinto-oikeuteen Energiaviraston antamasta päätöksestä. Valituksessa hallinto-oikeutta vaadittiin kumoamaan päätös ja palauttamaan asia Energiavirastoon uudelleen käsiteltäväksi siten, että hallinto-oikeuden päätöksessä Energiavirasto velvoitettaisiin hyväksymään hakemus sekä korvaamaan UPM-Kymmenen oikeudenkäyntikulut. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi antamallaan päätöksellä 13. huhtikuuta UPM-Kymmenen valituksen ja esittämät vaatimukset. Päätös ei ole vielä lainvoimainen.     

Kompensointilain tarkoituksena oli vuosina 2017—2021 kompensoida päästökaupasta aiheutuvia epäsuoria kustannuksia toimialoille, jotka ovat alttiita merkittävälle hiilivuodon riskille. Lokakuussa 2020 UPM-Kymmenen julkaiseman sijoittajauutisen mukaan paino- ja kirjoituspaperien kysynnän heikkenemisestä johtuen päätös Kaipolan paperitehtaan toiminnan lopettamisesta toteutetaan vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä. 

Päästökaupan kompensaatiotukea maksettiin energiaintensiivisen teollisuuden yrityksille tukijärjestelmän aikana yhteensä 275 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 pääministeri Sanna Marinin hallitus päätti korvata kompensaatiotuen uudella teollisuuden sähköistämistä koskevalla tukiohjelmalla vuosina 2022—2026. Tämän vuoden valtion talousarviossa teollisuuden sähköistämistukeen on varattu 150 miljoonaa euroa.   

 

*Laki päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta 138/2017, kumottu lailla 493/2022

 

Lisätiedot:

johtaja Pekka Ripatti, puh. 029 5050 075, pekka.ripatti(at)energiavirasto.fi 

asiantuntija Tiia Jyräsalo, puh. 029 5050 042, tiia.jyrasalo(at)energiavirasto.fi 

ylitarkastaja Tiina Arto, puh. 029 5050 168, tiina.arto(at)energiavirasto.fi 

2023 Tiedote Uusiutuva Energia