Hyppää sisältöön

Sähkön tehoreservin hankinta keskeytyy

Julkaisuajankohta 16.9.2022 12.07
Tiedote

Sähkön tehoreservin hankinta kaudelle 1.11.2022 – 31.10.2023 on keskeytynyt, koska Energiavirasto ei saanut tarjouskilpailussa yhtään hyväksyttävää tarjousta. Energiavirasto joutui hylkäämään kilpailutuksen ainoan tarjouksen Fortum Power and Heat Oy:n Meri-Porin voimalaitoksesta.

Energiavirasto hylkäsi tänään Fortum Power and Heat Oy:n tarjouksen, jolla yhtiö tarjosi Meri-Porin voimalaitoksen 440 MW:n kapasiteettia tehoreserviin kaudelle 1.11.2022 – 31.10.2023. Tarjous hylättiin, koska yhtiö sisällytti tarjoukseensa tasesähköriskin kustannuksia, jotka eivät ole tehoreservilain mukaisesti hyväksyttäviä. 

Tehoreservilaitoksen ainoa tehtävä on ylläpitää käynnistysvalmiutta toimitusvarmuuden varmistamiseksi ja ottaa laitos pyydettäessä ajoon. Tämän vuoksi Energiavirasto ei pidä hyväksyttävänä, että yhtiölle kustannettaisiin erikseen myös tasesähköriski osana kiinteää ylläpitokorvausta. Tarjouksessa esitetty korvaus olisi ylittänyt tehoreservijärjestelmästä johtuvasta velvoitteesta aiheutuvat kustannukset. 

- Energiaviraston tehtävänä on valvoa, että sähkönkäyttäjien maksettavaksi ei tule ylimääräisiä kustannuksia vaan ainoastaan tehoreservijärjestelmästä aiheutuvat kustannukset. Hylkäävä päätös perustuu täysin siihen, ettei Fortumin tarjous täytä tehoreservilain vaatimuksia, johtaja Antti Paananen toteaa.

Koska Fortumin tarjous oli ainoa saatu tarjous Energiaviraston järjestämässä kilpailutuksessa, tehoreservin hankinta kaudelle 1.11.2022 – 31.10.2023 keskeytyy.

Talven kulutushuippujen loiventaminen tärkeää

Tehoreservijärjestelmän tavoitteena on varmistaa sähkön kulutuksen ja tarjonnan tasapaino, mikäli tätä ei saavuteta markkinaehtoisesti. Energiavirasto arvioi toukokuussa, että kaudella 2022 - 2023 Suomessa tarvitaan tehoreserviin kapasiteettia yhteensä 600 MW, jotta voitaisiin saavuttaa valtioneuvoston vahvistama toimitusvarmuuden tavoitetaso. Valtioneuvosto vahvisti maaliskuussa tavoitteeksi, että tehovajeen odotusarvo olisi enintään 2,1 tuntia vuodessa. Energiavirasto arvioi, että ilman tehoreserviä tehovajeen odotusarvo on noin 6,5 tuntia vuodessa.

- Ensi talvena sähkön kulutuksen ja tarjonnan tasapaino pyritään hoitamaan ensisijaisesti markkinaehtoisin toimenpitein. Mikäli tasapainoa ei muutoin saavuteta, Suomessa voidaan joutua rajoittamaan sähkön kulutusta esimerkiksi kiertävillä sähkökatkoilla. Tästä syystä sähkön käyttäjien vapaaehtoinen kulutuksen vähentäminen huippukulutustilanteissa on erittäin tärkeää, ylijohtaja Simo Nurmi korostaa.

Taustaa:

  • Edellinen tehoreservikausi päättyi 30.6.2022, jolloin vuonna 2019 tehdyt sopimukset tehoreserviin hankitusta kapasiteetista päättyivät. Energiavirasto järjesti kesällä tehoreservikapasiteetista kilpailutuksen, johon voimalaitokset, energiavarastot ja sähkön kulutuksen joustoon kykenevät kohteet saivat jättää tarjouksia. Tehoreservissä olevalle kapasiteetille maksetaan kiinteä korvaus, eivätkä tehoreservissä olevat laitokset voi samanaikaisesti osallistua markkinoille.
  • Tehovajeen odotusarvolla tarkoitetaan aikaa, jolloin keskimäärin sähkön tarjonta ei riitä kattamaan kaikkea sähkön kysyntää.
  • Tasesähköriskillä tarkoitetaan markkinatoimijalle aiheutuvaa tasesähkön kustannusta, joka syntyy toimijan joutuessa esimerkiksi voimalaitoksen äkillisen vikaantumisen vuoksi hankkimaan tasesähköä kattamaan syntyneen vajeen omassa sähkötaseessa.


Lisätiedot:

  • johtaja Antti Paananen, puh 029 5050 013
  • ylijohtaja Simo Nurmi, puh 029 5050 011
  • asiantuntija Henri Hämäläinen, puh 029 5050 145
    spostiosoitteet: [email protected]
     

Päätös tehoreservihankinnan keskeytymisestä
Päätös Fortum Power and Heat Oy:n tehoreservitarjouksen hylkäämisestä
 

Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote