Hyppää sisältöön

Raportti sähköverkkoliiketoiminnan kehityksestä 2020 tarkastelee valvonnan vaikuttavuutta

5.5.2021 14.09
Tiedote

Raportti sähkön jakeluverkkoliiketoiminnan kehityksestä, toimitusvarmuudesta ja valvonnan vaikuttavuudesta tarkastelee valvontatyön vaikutuksia asiakkaille ja verkkoyhtiöille.

Raportissa tarkastellaan Energiaviraston jakeluverkkotoimintaan soveltamien valvontamenetelmien kehitystä ja valvonnan vaikuttavuutta vuodesta 2005 vuoteen 2019 saakka. Tarkastelu keskittyy sähkön jakeluverkkotoimintaan sovellettaviin valvontamenetelmiin sekä siihen, millaisia vaikutuksia valvontamenetelmillä on ollut asiakkaille ja verkkoyhtiöille. 

Keskeisiä lukuja raportista

  • Vuosina 2016 – 2019 vertailukelpoinen WACC% on ollut samaa tasoa kuin keskimäärin vuosina 2005 – 2019. Eurooppalaisen vertailun mukaan Suomessa sovellettava vertailukelpoinen WACC % on keskimääräisellä tasolla.
  • Suurimmat taseen verkkoinvestoinnit toteutettiin vuosina 2016 – 2019, joskin tämän valvontajakson lopulla investoinnit kääntyivät laskuun. Voimakkain investointihuippu on siis jo saavutettu jakeluverkkotoiminnassa, tämä on osaltaan vaikuttanut myös sähköverkkojen parantuneeseen toimitusvarmuuteen.
  • Neljännellä valvontajaksolla vuosina 2016-2019 verkkoyhtiöiden investointitehokkuus kasvoi merkittävästi suhteessa edellisen valvontajakson investointien keskimääräiseen yksikkökustannustasoon - yhtiöt tehostivat toimintaansa keskimäärin 30 %. Suurin syy merkittävälle tehostumiselle olivat poikkeuksellisen suuret korvausinvestointihankkeet.
  • Vuosien 2014-2019 aikana toimitusvarmuuden laatuvaatimusten piirissä olevien sähkönkäyttöpaikkojen määrä kasvoi 20 %. Vuonna 2020 toimitusvarmuusvaatimukset täyttyivät asemakaava-alueilla 92 % ja asemakaava-alueen ulkopuolella 46 % käyttöpaikoista.
  • Parantunut toimitusvarmuus on johtanut asiakkaiden hinnan korotuksiin vuosina 2016-2019. Ennusteen mukaan kaupunkiyhtiöillä hinnat voivat laskea, kun taas maaseutuyhtiöillä on edelleen käytössään hinnankorotusvaraa vuosina 2020-2023. Kehittämissuunnitelmien investointien perusteella korvausinvestoinneista johtuvat vuosittaiset kustannukset tulevat kuitenkin pienemään. Hinnankorotuspaineet laskevat jatkossa sekä tuottotason että investointimäärien laskun kautta.

Aineisto perustuu sähköverkkoyhtiöiden Energiavirastolle ilmoittamiin valvontatietoihin, tilinpäätöksiin sekä Energiaviraston hintatilastoihin.

Raportti sähköverkkoliiketoiminnan kehityksestä 2020 (pdf)

Lisätiedot: johtava asiantuntija Tiina Karppinen, puh 029 5050 035, [email protected]


 

Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote