Hyppää sisältöön

Pörssihintaisten sähkösopimusten osuus nousi lähes 14 prosenttiin vuonna 2022

Julkaisuajankohta 30.6.2023 8.30
Tiedote

Energiaviraston tietojen perusteella pörssisähkösopimusten osuus oli vuoden 2022 lopussa 13,7 prosenttia kaikista sähkön vähittäissopimuksista. Nousua vuoden 2021 lopun tilanteesta oli 4,3 prosenttiyksikköä.

Sähkön vähittäismyyjiltä kerätyn tiedon perusteella pörssisähkösopimusten osuus nousi viime vuonna 13,7 prosenttiin. Aikaisempina vuosina prosenttiosuus on vaihdellut 10 prosentin molemmin puolin. 

Määräaikaisten sähkösopimusten osuus laski verrattuna aiempiin vuosiin, mutta on edelleen selvästi yleisin sähkösopimustyyppi. Vuoden 2022 lopussa määräaikainen sähkösopimus oli yli puolella (50,2 %) asiakkaista. Osuus laski edellisvuodesta 3,6 prosenttiyksikköä. 

Toistaiseksi voimassa olevien sopimusten osuus on laskenut tasaisesti viime vuosina. Viime vuoden lopussa toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia oli 36,1 prosenttia kaikista vähittäismyyntisopimuksista. Laskua vuotta edeltävästä tilanteesta on 0,8 prosenttiyksikköä.

Sopimustyyppi 2018 2019 2020 2021 2022
Määräaikainen 42 % 49 % 52 % 54 % 50 %
Toistaiseksi voimassa oleva 49 % 40 % 40 % 37 % 36 %
Pörssisähkö 9 % 11 % 8 % 9 % 14 %

 

Kaavio: Eri sopimustyyppien osuudet 2018–2022 (tilanne kunkin vuoden lopussa)

Hinnoittelu vaihtelee sopimustyypistä riippuen 

Viime syksynä useat sähkön vähittäismyyjät tarjosivat yleisesti uusina sähkösopimuksina ainoastaan pörssisähkösopimusta. Samalla uusien määräaikaisten ja toistaiseksi voimassa olevien sopimusten tarjonta väheni. Taustalla olivat sähkön tukkumarkkina- ja johdannaishintojen jyrkkä nousu ja kasvaneet epävarmuudet sähkömarkkinoiden kehityksestä talvelle 2022–2023, jotka vaikeuttivat sähkön vähittäismyyjien mahdollisuuksia suojata sähkön hankintahintaansa pidemmälle eteenpäin. Alkuvuoden ja kevään aikana sähkömarkkinoiden tilanne on parantunut, mikä on myös elvyttänyt erilaisten sähkösopimusten tarjontaa. 

Määräaikaisissa ja toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa vähittäismyyjät tarjoavat asiakkaalle sähköä kiinteään hintaan muutamista kuukausista aina muutamaan vuoteen. Määräaikaisissa sopimuksissa hinta on yleensä kiinteä koko sopimusjakson ajan.  

Toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa hinnat muuttuvat tyypillisesti muutaman kuukauden välein, esimerkiksi kolmen kuukauden välein, tai myyjän harkinnan mukaan. Sähkömarkkinalain mukaan myyjän on ilmoitettava hintamuutoksista kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa, ellei hinta ole sidottu osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleviin tekijöihin. 

Pörssisähkösopimuksissa tyypillisesti asiakkaan maksama sähkön hinta on sidottu suoraan sähkön vuorokausimarkkinoiden tunneittain vaihtuvaan pörssihintaan, ja asiakas maksaa pörssihinnan lisäksi vähittäismyyjän kiinteän marginaalin ja perusmaksun.

Lisätietoja:

johtaja Antti Paananen, antti.paananen(a)energiavirasto.fi, puh. 029 5050 013

2023 Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote