Hyppää sisältöön

Päästökauppalain soveltamisalaan muutoksia: lisää laitoksia päästökaupan piiriin

Julkaisuajankohta 30.8.2023 15.42
Tiedote

Muutokset päästökauppadirektiivissä tuovat kaikki soveltamisalarajan ylittävät laitokset päästökaupan piiriin ensi vuoden alusta alkaen. Lisäksi soveltamisalarajoihin tulee muutoksia.

Euroopan komissio hyväksyi viime keväänä päästökauppadirektiivin muutoksen. Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee parhaillaan uutta päästökauppalakia, johon viedään muutetun direktiivin mukaiset muutokset. Uusi päästökauppalaki oli kesän aikana lausuntokierroksella ja sen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024.

Päästökaupan piiriin tulee ensi vuoden alusta alkaen kuulumaan soveltamisalarajan ylittävät laitokset riippumatta siitä, aiheutuuko toiminnasta hiilidioksidipäästöjä vai ei. Lisäksi muutaman päästökauppalain mukaisen toiminnon soveltamisalaraja muuttuu. Vety- ja synteesikaasun tuotantokapasiteettirajaa lasketaan 25 tonnista 5 tonniin päivässä. Kipsin kuivauksen ja kalsinoinnin sekä kipsilevyjen ja muiden kipsituotteiden valmistuksen kohdalla raja perustuu jatkossa tuotantokapasiteettiin 20 tonnia päivässä. Öljynjalostuksen määritelmä muuttuu niin, että jatkossa päästökaupan piiriin kuuluu öljyn jalostaminen polttoyksiköissä, joiden yhteenlaskettu teho on yli 20 megawattia.

Jätteenpolttolaitoksien raportoitava päästönsä

Ensi vuoden alusta alkaen jätteenpolttolaitosten, joiden teho on yli 20 megawattia, tulee tarkkailla, raportoida ja todennuttaa hiilidioksidipäästönsä vuosittain. Päästöjä vastaavaa määrää päästöoikeuksia ei näiden laitosten tarvitse kuitenkaan palauttaa. Komissio tulee tekemään vuonna 2026 arvion siitä, sisällytetäänkö jätteenpolttolaitokset täysimääräisesti mukaan päästökauppaan vuodesta 2028 alkaen. Jäsenmailla olisi kuitenkin mahdollisuus lykätä sisällyttämistä vuoteen 2030 saakka. Vaihtoehtoisesti jäsenmailla voi olla mahdollisuus sisällyttää jätteenpolttolaitokset päästökauppaan jo ennen vuotta 2028.

Soveltamisalaa rajataan 2026 alkaen

Vuodesta 2026 alkaen soveltamisalan ulkopuolelle rajataan laitokset, joiden vuosien 2019–2023 keskimääräisistä päästöistä yli 95 % syntyy kestävyyskriteerit täyttävien biomassapolttoaineiden poltosta. Lisäksi vuodesta 2026 alkaen laitoksen yhteenlaskettua tehoa määritettäessä otetaan huomioon myös pelkästään biomassapolttoaineita käyttävät yksiköt.

Lausuttavana olleen hallituksen esityksen mukaan tehon määritelmää muutettaisiin niin, että jatkossa se määritettäisiin kokonaispolttoainetehon perusteella. Aiemmin teho on määritetty nimellisen kokonaislämpötehon perusteella.

Lisätietoja soveltamisalan muutoksista voi kysyä osoitteesta [email protected].

2023 Päästökauppa Tiedote