Valikko

Päästökaupan kompensaatiotukea maksettiin 29,1 miljoonaa euroa

19.12.2019 13.19
Tiedote

Energiaintensiivisen teollisuuden yrityksille maksettavalla tuella korvataan päästöoikeuden hinnan vaikutusta sähkön hintaan.

Energiaviraston hallinnoiman päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiojärjestelmän mukaan energiaintensiivisen teollisuuden yrityksille maksetaan tukea, jolla korvataan päästöoikeuden hinnan vaikutusta sähkön hintaan.

Kuluvana vuonna kompensaatiotukea maksettiin 40 yrityksen 61 laitokselle yhteensä 29,12 miljoonaa euroa. Laitoksista 30 toimii metsäteollisuudessa. Niille maksettiin tukea yhteensä 18,23 miljoonaa euroa. Metalliteollisuuden laitoksia oli 11 ja niille maksettiin tukea 7,24 miljoonaa euroa. Muille, muun muassa kemian teollisuuden laitoksille, tukea maksettiin yhteensä 3,66 miljoonaa euroa. Tukipäätökset ovat nähtävissä Energiaviraston sähköisessä asiointijärjestelmässä.

Vuodesta 2017 lähtien tukea on maksettu yhteensä noin 94 miljoonaa euroa. Tuen määrään vaikuttavat muun muassa päästöoikeuden markkinahinta sekä laitosten historiallinen sähkönkulutus. Kohonneen päästöoikeuden hinnan vuoksi ensi vuonna tukea tullaan maksamaan lähes 80 miljoonaa euroa. Tuen määräytymisperusteet ovat kuvattu tarkemmin Energiaviraston verkkosivuilla.

Lisätiedot:

Päästökauppa Tiedote