Hyppää sisältöön

Ohje suurjännitejohdon hankeluvan hakemiselle julkaistu

Julkaisuajankohta 15.2.2022 15.06
Tiedote

Energiavirasto on julkaissut ohjeen maan sisäisten suurjännitejohtojen (jännite 110 kV tai enemmän) rakentamiseen tarvittavan hankeluvan hakemiselle. Ohje on tarkoitettu kaikille suurjännitteisten johtojen rakennuttajille ja hankelupahakemusten laatijoille. 

Hankelupakäsittely pysyy ennallaan. Ohjeen tavoitteena on täsmentää hankeluvan hakemiseen liittyviä seikkoja, jotta hakijoiden on helpompi esittää hakemuksessa hankelupakäsittelyn kannalta oleelliset asiat. 

Ohjeesta löytyy yleistietoa hankeluvasta sekä vastauksia yleisimpiin kysymyksiin, joita hankeluvista on esitetty. Lisäksi ohjeessa on esitetty yksityiskohtaisesti, mitä tietoja hankelupahakemuksessa tulee esittää. 

Lisätiedot: verkkoinsinööri Valtteri Varonen, puh. 029 5050 089, [email protected]

Yleisohjeet sähköjohdon rakentamisen hankeluvalle

Ohje suurjännitejohdon hankeluvan hakemiseen (pdf) 
 

Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote