Ohje siirretyn maakaasun määrän ilmoittamisesta vuoden 2021 laskuissa

3.12.2020 14.19
Tiedote

Energiavirasto julkaisi loppuvuonna 2019 määräaikaiseksi tarkoitetun ohjeen 1.1.-31.12.2020 siirrettyä maakaasua koskevien laskujen erittelystä. Verohallinnon 25.11.2020 julkaiseman uutisen mukaan verotasot säilyvät alemman lämpöarvon mukaisina myös vuonna 2021, jonka vuoksi Energiavirasto jatkaa toistaiseksi ohjeen voimassaoloa.

Maakaasukaupassa siirryttiin 1.1.2020 alkaen käyttämään ylempää lämpöarvoa. Verotusta varten maakaasun määrä ilmoitetaan kuitenkin edelleen alemman lämpöarvon mukaisena. Tämän vuoksi asiakkaan laskulla on maakaasun veroa koskevalla laskutusrivillä esitettävä maakaasun määrä alemman lämpöarvon mukaisena. Laskulla tulee esittää maakaasumäärät ylemmän lämpöarvon mukaisena muutoin, paitsi valmisteveron ja huoltovarmuusmaksun osalta määrät ilmoitetaan alemman lämpöarvon mukaisena. Maakaasua koskevilla laskuilla on siis esitettävä maakaasumäärä sekä ylemmän että alemman lämpöarvon mukaisena.

Kahden eri lämpöarvon mukaisen maakaasumäärän esittäminen loppukäyttäjän laskulla koskee jakeluverkonhaltijoita ja myyjiä silloin, jos myyjä laskuttaa asiakkaalta myös kaasunsiirron. Energiavirasto suosittelee, että asiakkaita informoidaan erillisen tiedotteen lisäksi lyhyellä maininnalla jokaisessa laskussa. Laskussa voi olla esimerkiksi maininta ”Verojen osalta kulutettu kaasuenergian määrä on muunnettu alemman lämpöarvon mukaiseksi jakamalla se kertoimella 1,1088.”

Lisätiedot: lakimies Sari Broman, puh. 029 5050 039.

Energiaviraston ohje maakaasua koskevien laskujen erittelystä (pdf)
 

Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote