Hyppää sisältöön

Ohje lämmön alkuperätakuurekisterin toimijoille julkaistu

Julkaisuajankohta 15.2.2022 13.58
Tiedote

Suomessa toimeenpannaan uusiutuvan energian direktiivin (RED II) alkuperätakuita koskevaa sääntelyä ja sen myötä laki energian alkuperätakuista on tullut voimaan 3.12.2021. Lain myötä Energiavirastosta tulee lämmityksen ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisterin ylläpitäjä. Energiavirasto on julkaissut ohjeen rekisterin toimijoille.

Lain energian alkuperätakuista (1050/2021) myötä alkuperätakuita tullaan myöntämään uusiutuvilla energialähteillä ja ydinvoimalla sekä tehokkaalla yhteistuotannolla tuotetulle sähkölle, uusiutuvalle kaasulle, uusiutuvilla energialähteillä tuotetulle vedylle, uusiutuvilla energialähteillä tuotetulle lämmölle ja jäähdytykselle sekä hukkalämmölle ja -kylmälle.

Lain myötä sähkön alkuperätakuurekisteristä tulee vastaamaan kantaverkonhaltija Fingrid Oyj:n omistama Finextra Oy. Kaasun siirtoverkonhaltija Gasgrid Finland Oy tulee vastaamaan kaasun ja vedyn alkuperätakuurekisteristä. Energiavirasto tulee toimimaan lämmityksen ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisterin ylläpitäjänä sekä valvomaan alkuperätakuulain noudattamista.

Energiavirasto on julkaissut ohjeen lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuujärjestelmän toimijoille. Ruotsinkielinen ohje tullaan julkaisemaan mahdollisimman pian. Ohjetta tullaan vielä päivittämään ennen alkuperätakuurekisterin aukeamista 1.4.2022.

Ohje lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuujärjestelmän toimijoille (pdf)

 

Lisätietoja:

[email protected]  

Energian alkuperätakuu Energiaviraston sivuilla

Miikka Martikainen
Tekninen asiantuntija 
Puh. 029 5050 057
[email protected]

Maiju Seppälä
Johtava asiantuntija
Puh. 029 5050 048
[email protected]

Tiedote Uusiutuva Energia