Hyppää sisältöön

NordREG julkaisi vastauksen Flow Based-kapasiteetinlaskentamenetelmän tarkastuspisteen raporttiin

Julkaisuajankohta 12.7.2023 14.54
Tiedote

Pohjoismaiset energia-alan sääntelyviranomaiset julkaisivat yhteisen vastauksen kantaverkkoyhtiöiden toimittamaan CACM suuntaviivojen 20(2) artiklan Nordic kapasiteetin laskenta-alueen yhteisen kapasiteetin laskentamenetelmän muuttamisen päätöksen (20.4.2020) mukaisen tarkastuspisteen raporttiin.

Lyhyesti kuvattuna NordREG:n vastauksessa todetaan seuraavaa:

Tarkastuspisteen raportti näyttää, että FB-kapasiteetinlaskentamenetelmä toimii operationaalisesta näkökulmasta suorituskykymittareiden edellyttämällä tavalla eli täyttää ns. KPI-mittareiden vaatimukset. Tästä huolimatta regulaattorit huomauttavat, että tiettyjä avoimia kysymyksiä on havaittavissa, jotka siirtoverkonhaltijoiden tulee ottaa huomioon sekä viimeisten kuuden kuukauden rinnakkaisajojen aikana että sen tulosten viestimisessä sidosryhmille. Tulosten läpinäkyvän tarkastelun ja läpikäynnin myötä sidosryhmillä on paremmat mahdollisuudet ymmärtää menetelmää ja sen vaikutuksia.

NordREG näkee äärimmäisen tärkeänä, että seuraavan kuuden kuukauden aikana siirtoverkonhaltijat jatkuvasti ja avoimesti jatkavat rinnakkaisajojen tulosten arvioimista ja läpikäyntiä sekä sidosryhmä- että viranomaistapaamisten avulla.

Regulaattorit huomauttavat, että kuuden kuukauden jälkeen käyttöön otettava kapasiteetinlaskentamenetelmä on ensimmäinen versio menetelmästä, jota todennäköisesti tullaan päivittämään ajan kuluessa regulaattoreiden ja siirtoverkonhaltijoiden yhteistyönä, sidosryhmien palautteet huomioon ottaen. Lisäksi hyväksytyn menetelmän 5(5) artiklan mukaan siirtoverkonhaltijoiden on yhdessä toimitettava 18 kuukauden kuluessa ehdotus uudesta menetelmästä.

Vastaus ja lisätiedot saatavissa NordREGin sivuilla
Linkki: NRA communication regarding the TSOs’ June 2023 EPR report

Lisätietoja asiasta antavat Johtaja Antti Paananen, puh 029 5050 013 ja asiantuntija Tuomas Tyni, [email protected], puh 029 5050 080.

2023 Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote