Hyppää sisältöön

Markkinaoikeus pyytää ennakkoratkaisua EU:n tuomioistuimelta Energiaviraston valvontamenetelmiä koskevista valituksista

Julkaisuajankohta 3.2.2023 9.30
Tiedote

Ennakkoratkaisupyyntö koskee markkinaoikeudelle tulleita valituksia Energiaviraston päätöksestä muuttaa jo annettuja verkonhaltijan verkkotoiminnan tuoton määrittämistä koskevien valvontamenetelmien vahvistuspäätöksiä kesken valvontakauden. Päätösten muuttamisen perusteena on sähkömarkkinalain muutos. Ennakkoratkaisulla pyydetään Euroopan unionin tuomioistuimelta tulkintaa muun muassa siitä, miten kansallinen lainsäädäntömuutos vaikuttaa kansallisen sääntelyviranomaisen riippumattomaan asemaan. Energiavirasto katsoo, että kansallinen lainsäätäjä on jo lakia säätäessään harkinnut lakimuutosten täyttävän sähkömarkkinadirektiivin vaatimukset kansallisen sääntelyviranomaisen riippumattomuudesta.

Markkinaoikeudelle tehdyt valitukset koskevat Energiaviraston päätöksiä (diaarinumerot 3292/430/2021‒3368/430/2021) muuttaa 30.11.2015 annettuja vahvistuspäätöksiä kesken valvontakauden. Muutokset koskevat verkonhaltijoiden verkkotoiminnan tuoton ja siirtopalvelusta perittävien maksujen määrittämistä ajanjaksolle 1.1.2022-31.12.2023. 

Energiavirasto muutti vahvistuspäätöksiä sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain mukaisesti, kun sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muutokset tulivat voimaan vuonna 2021. Energiavirasto katsoi, että muutoksilla oli mahdollista päivittää valvontamenetelmiä vastaamaan paremmin sähkön jakeluverkonhaltijoiden uutta sääntely-ympäristöä. 

Markkinaoikeus pyytää EU:n tuomioistuimelta muun muassa tulkintaa siitä, miten kansallinen lainsäädäntömuutos vaikuttaa kansallisen sääntelyviranomaisen eli tässä tapauksessa Energiaviraston riippumattomaan asemaan, kun viranomainen on joutunut muuttamaan valvontamenetelmiään kesken valvontakauden. Ennakkoratkaisupyynnössä on kysymys Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/944 eli ns. sähkömarkkinadirektiivin tulkinnasta. Direktiivissä säädetään muun muassa kansallisen sääntelyviranomaisten riippumattomuudesta kansallisesta poliittisesta vallasta. 

Valitusasian käsittely markkinaoikeudessa lykkääntyy siihen asti, kunnes Euroopan unionin tuomioistuin antaa ennakkoratkaisun. EU:n tuomioistuimen tehtävä on varmistaa, että EU:n lainsäädäntöä tulkitaan ja sovelletaan samalla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa ja että EU:n jäsenvaltiot sekä EU:n toimielimet noudattavat unionin lainsäädäntöä. 

Energiavirasto esitti markkinaoikeudelle valitusten hylkäämistä

Pääosa verkonhaltijoista on valittanut markkinaoikeuteen Energiaviraston päätöksistä. Valituksissa vaaditaan, että markkinaoikeus kumoaa Energiaviraston päätökset laskennan käytettävien yksikköhintojen päivittämisen ja riskittömän korkokannan määrittämisessä käytettävän vaihtoehtoisen määritystavan poistamisen osalta. Valittajat vetoavat muun muassa siihen, että Energiavirasto ei ole tehnyt päätöksiä itsenäisesti riippumattomana sääntelyviranomaisena sähkömarkkinadirektiivissä edellytetyllä tavalla. 

Energiavirasto esitti vastauksessaan markkinaoikeudelle, että valitukset hylätään. Energiavirasto kertoi vastauksessaan muun muassa, että valvontamenetelmien muutosten taustalla ovat olleet voimaantulleet sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muutokset. Energiavirasto katsoo, että kansallinen lainsäätäjä on jo lakia säätäessään harkinnut lakimuutosten täyttävän sähkömarkkinadirektiivin vaatimukset kansallisen sääntelyviranomaisen riippumattomuudesta. Energiavirasto on todennut, että lainsäädäntö on direktiivin edellyttämällä tavalla unionin asettamien yleisten suuntaviivojen tasolla ja viraston päätöksissä on riippumattomasti punnittu yleistä etua näiden suuntaviivojen muuttumisen myötä. 

Lisätiedot 

Ennakkoratkaisupyynnön sisällöstä voi tiedustella lisää markkinaoikeudelta.

Energiaviraston puolesta asiasta antaa lisätietoja juristi Joonas Tervo, p. 029 5050 063, [email protected] 

2023 Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote