Hyppää sisältöön

Maakaasuverkonhaltijoiden on toimitettava varautumissuunnitelmat Energiavirastolle

Julkaisuajankohta 30.4.2024 9.14
Tiedote

Maakaasuverkonhaltijoiden on toimitettava maakaasumarkkinalain edellyttämät varautumissuunnitelmat Energiavirastolle 1.7.2024 mennessä. 

Varautumissuunnittelulla verkonhaltijan on varauduttava maakaasuverkkoonsa kohdistuviin normaaliolojen häiriötilanteisiin: ennen kaikkea maakaasuverkon vikaantumisesta aiheutuviin häiriötilanteisiin, vian aiheuttajasta riippumatta, sekä maakaasunsaannin häiriöiden edellyttämiin säännöstelytoimenpiteisiin ja valmiuslaissa tarkoitettuihin poikkeusoloihin. 

Maakaasun siirtoverkonhaltija Gasgrid Finland Oy:n on kuvattava suunnitelmassa myös yhtiön viestintäverkkoihin ja tietojärjestelmiin kohdistuvien riskien hallintaa. 

Verkonhaltijoiden katsotaan täyttävän maakaasumarkkinalain varautumissuunnittelua koskevat velvoitteet toimittamalla Energiavirastolle:

  1. Varautumissuunnitelman, jonka mukaisesti verkonhaltija varautuu maakaasuverkkoon kohdistuviin normaaliolojen häiriötilanteisiin.
  2. Valmiussuunnitelman, jonka mukaisesti verkonhaltija varautuu valmiuslaissa tarkoitettuihin poikkeusoloihin. 
  3. Uutena vaatimuksena varautumissuunnittelun itsearvio-Excelin.

Verkonhaltijoiden suunnittelutyön sekä viraston tarkastustyön helpottamiseksi olemme luonnostelleet varautumis- ja valmiussuunnitelman mallipohjat, jotka kuvastavat mitkä asiat varautumisessa ovat olennaisia. Suunnitelmissa on kuvattava muun muassa:

  • yhtiön riskikartoitusta
  • vastuunjakoa
  • eri häiriötilanteisiin tehtyjä ennakkovarautumistoimia
  • toimintaa eri häiriötilanteissa
  • viestintäsuunnitelmia
  • yhteistyötä eri viranomaisten kanssa
  • kriittisten asiakkaiden määrittelyä ja kaasun säännöstelysuunnitelmia

Varautumis- ja valmiussuunnitelmien lisäksi verkonhaltijoiden on toimitettava myös varautumissuunnittelun itsearvio-Excel. Tällä itsearviointityökalulla yhtiöiden on arvioitava varautumisensa tasoa jokaisessa mallipohjan otsikon mukaisessa asiassa. Lisäksi yhtiöiden on esitettävä kehittämistoimenpiteitä heikoimmiksi arvioitujen asioiden osalta. Kehittämistoimet on tarkoitus toteuttaa ennen seuraavia virastolle toimitettavia suunnitelmia eli viiden vuoden kuluessa.

Suunnitelmien toimittamisesta ohjeistetaan Asiointi-sivulla: 
Toimita maakaasunverkonhaltijan varautumissuunnitelma

 Lisätiedot: juristi Minna Koivula, puh. 029 5050 010 ja johtaja Veli-Pekka Saajo, puh. 029 5050 023, spostit: [email protected].
 

Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote