Hyppää sisältöön

Lumme Energia Oy aloittaa toimitusvelvollisena sähkönmyyjänä Kotkan Energiaverkot Oy:n alueella

Julkaisuajankohta 14.10.2022 14.24
Tiedote

Energiavirasto on 14.10.2022 määrännyt Lumme Energia Oy:n toimimaan toimitusvelvollisena sähkön vähittäismyyjänä Kotkan Energiaverkot Oy:n verkkoalueella. Lumme Energia Oy:n on tarjottava sähköä kohtuulliseen hintaan alueella oleville toimitusvelvollisuuden piirissä oleville loppukäyttäjille. Aiemmin alueella toimitusvelvollisena vähittäismyyjänä toiminut Karhu Voima Oy hakeutui konkurssiin 19.9.2022 ja lopetti sähkön toimituksen seuraavasta päivästä alkaen.

Kotkan Energiaverkot Oy harjoittaa Kotkassa suljetun sähkön jakeluverkon liiketoimintaa Karhulan teollisuuspuistossa ja Korkeakoskella. Karhu Voiman hakeuduttua konkurssiin Kotkan Energiaverkot Oy:n verkkoalueella ei ole ollut toimitusvelvollista sähkön vähittäismyyjää. Energiavirasto on määrännyt Lumme Energian 14.10.2022 alkaen tähän tehtävään. 

Energiaviraston päätöksen perusteella Lumme Energia Oy:n on tarjottava sähköä kohtuulliseen hintaan Kotkan Energiaverkot Oy:n alueella oleville pienkäyttäjille. Pienkäyttäjäksi katsotaan käyttöpaikka, jonka pääsulake on enintään 3x63 ampeeria tai vuosikulutus enintään 100 000 kWh vuodessa. Lumme Energia Oy ei voi kieltäytyä tekemästä sähkösopimusta näiden asiakkaiden kanssa. 

Asianosainen voi hakea muutosta päätökseen markkinaoikeudesta. Energiavirasto on kuitenkin määrännyt päätöstä noudatettavaksi muutoksenhausta huolimatta, ellei markkinaoikeus toisin määrää. 

Karhu Voiman asiakkaiden on syytä tehdä uusi sähkösopimus viipymättä 

Energiavirasto kehottaa samalla myös muualla Suomessa ilman uutta myyjää olevia Karhu Voiman asiakkaita tekemään sähkösopimuksen uuden myyjän kanssa viipymättä. Verkkoyhtiöillä on velvollisuus huolehtia sähkön toimituksesta kuluttajille kolmen viikon ajan siitä, kun verkkoyhtiö on ilmoittanut Karhu Voiman sähköntoimituksen päättymisestä. Mikäli asiakas ei ole tähän mennessä tehnyt uutta sähkösopimusta, verkkoyhtiöllä on oikeus katkaista loppukäyttäjän sähkön jakelu. 

 

Lisätiedot: 
juristi Jani Kostiainen, [email protected], puh. 029 5050 113. 

Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote