Liikenteen infrastruktuurituen kilpailutus lokakuussa 2020

20.8.2020 15.49
Tiedote

Energiavirasto järjestää lokakuussa 2020 lataus- ja tankkausverkoston laajenemista edistävän infrastruktuurituen kilpailutuksen. Kilpailutuksesta järjestetään informaatiotilaisuus etäyhteydellä tiistaina 1.9.2020 kello 12:00.

Valtioneuvosto antoi 23.7.2020 päivitetyn asetuksen sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituesta. Asetuksen päivityksessä nesteytetyn biokaasun kilpailuasemaa on parannettu ja sähköisen liikenteen latauspistehankkeet saavat etusijan, mikäli hankkeet sijaitsevat kunnassa, jossa ei ole suuritehoisia latauspisteitä ennestään. Sen sijaan normaalitehoisia latauspisteitä ei tueta tänä vuonna lainkaan. Tukimäärärahan suuruus on kasvanut tälle vuodelle, ollen nyt 5,5 miljoonaa euroa. Linkki tiedotteeseen:  https://valtioneuvosto.fi/-/1410877/sahkoisen-liikenteen-ja-biokaasun-liikennekayton-infrastruktuurituen-asetukseen-paivityksia 

Energiavirasto on päivittänyt tarjouskilpailua varten laadittua tarjouskilpailuun osallistujan ohjetta ja lisännyt Energiaviraston sivuille listan kunnista, joissa Energiaviraston tietojen mukaan on vähintään yksi suuritehoinen latauspiste. Ohje ja lista kunnista, joissa vähintään yksi suuritehoinen latauspiste tai jossa sijaitsevalle hankkeelle on aiemmin myönnetty infrastruktuuritukea ovat saatavilla osoitteesta https://energiavirasto.fi/liikenteen-infratuki . Ohjetta ja edellä mainittua listaa voi kommentoida 4.9.2020 asti. Kommentit pyydetään lähettämään osoitteeseen [email protected] 

1.9.2020 järjestettävään informaatiotilaisuuteen ilmoittaudutaan sähköpostitse osoitteeseen [email protected] . Ohjeet informaatiotilaisuuteen osallistumisesta lähetetään ilmoittautuneille. Kilpailutukseen liittyvät kysymykset pyydetään lähettämään etukäteen osoitteeseen [email protected]

Lisätietoja:
sähköposti: [email protected] 

Roland Magnusson
Kilpailutusasiantuntija
Puh. 029 5050 111

Tuomo Hulkkonen
Tekninen asiantuntija
Puh. 029 5050 097

Ben Talus
Lakimies
Puh. 029 5050 118
 

Tiedote Uusiutuva Energia