Kestävyyden osoittaminen laajenee biomassapolttoaineisiin

30.10.2020 8.49
Tiedote

Laki biopolttoaineista ja bionesteistä on uudistumassa. Eduskunta käsittelee parhaillaan lakiesitystä (HE 70/2020), jolla toimeenpannaan RED II -direktiivin uudet kestävyyskriteerit biopolttoaineille, bionesteille sekä uutena kokonaisuutena biomassapolttoaineilla tuotetulle sähkölle, lämmölle ja jäähdytykselle. Lakimuutoksen on määrä tulla voimaan 1.1.2021. Tavoitteena on varmistaa Suomessa kulutettujen biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden kestävä tuotanto sekä Suomea sitovien uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttaminen.

Sähkön, lämmön ja jäähdytyksen tuotannossa käytettyjen biomassapolttoaineiden kestävyys tulee jatkossa osoittaa niillä laitoksilla, joissa kokonaislämpöteho on kiinteitä biomassoja käytettäessä vähintään 20 megawattia ja kaasumaisia biomassoja käytettäessä vähintään 2 megawattia. Maatalousbiomassaa koskevat pääosin voimassa olevassa laissa kuvatut kestävyyskriteerit, mutta metsäbiomassan kestävyys arvioidaan ensisijaisesti biomassan hankintamaan lainsäädännön ja sen toimeenpanojärjestelmien tarkastelulla. Jos hankintamaan lainsäädäntö täyttää päivitetyn kestävyyslain asettamat kriteerit, kyseisestä maasta hankittu metsäbiomassa katsotaan kestäväksi. Tarvittaessa kriteerien täyttymistä voidaan tarkastella myös hankinta-alueen tasolla. Biomassapolttoaineilla tuotetun sähkön, lämmön ja jäähdytyksen tulee täyttää uusilla laitoksilla myös kasvihuonekaasupäästövähennystä koskevat vaatimukset.

Energiaviraston webinaari kestävyyslain toimeenpanosta

Energiavirasto järjestää kestävyyslain toimeenpanoinfon torstaina 12.11.2020 klo 13 – 15:00. Webinaarina järjestettävä tilaisuus on tarkoitettu kestävyyslain tarkoittamille toiminnanharjoittajille, todentajille, ja muille biomassojen kestävyyden osoittamisesta kiinnostuneille. Infon aikana käsittelemme yleisesti kestävyyslakia sekä sen muutoksia. Kysymyksiä voi lähettää etukäteen Energiavirastolle, mutta myös tilaisuudessa on mahdollista esittää kysymyksiä aiheeseen liittyen.

Kestävyyskriteeriohjeen luonnos kommentoitavana

Energiavirasto on julkaissut luonnoksen päivitetystä kestävyyskriteeriohjeesta, jossa on ennakoivasti otettu huomioon lakiuudistuksessa tapahtuvia muutoksia kestävyyden osoittamisessa. Ohjetta täydennetään myöhemmin saatujen kommenttien, lakimuutoksen voimaantulon sekä Euroopan komission ensi vuoden alussa annettavan täytäntöönpanosäädöksen myötä. Kommentit ohjeluonnokseen pyydetään toimittamaan 20.11.2020 mennessä.  

Luonnos kestävyyskriteeriohjeesta löytyy Energiaviraston kotisivuilta osoitteesta https://energiavirasto.fi/biomassojen-ja-biopolttoaineiden-kestavyys#ajankohtaista

Kommentit ja kysymykset ohjeeseen liittyen pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen [email protected] 

Ilmoittaudu myös kestävyyslain toimeenpanon webinaariin 10.11.2020 mennessä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected]. Ilmoitathan viestissä osallistujan nimen, organisaation sekä sähköpostiosoitteen webinaarilinkkiä varten.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Olli Mäki, puh. 029 5050 094, [email protected] 

[email protected]  
 

Tiedote Uusiutuva Energia