Hyppää sisältöön

Jakeluverkonhaltijoiden verkkopalveluehtojen vahvistamispyynnöt Energiavirastolle 28.5.2024 mennessä

Julkaisuajankohta 20.5.2024 16.24
Tiedote

Jakeluverkonhaltijat ehtivät vielä mukaan Energiateollisuus ry:n suosittelemien Verkkopalveluehtojen (VPE2024) massavahvistusmenettelyyn toimittamalla vahvistuspyyntönsä Energiavirastolle viimeistään 28.5.2024. Ennen ehtojen vahvistamista Energiavirasto järjestää kuulemisen vahvistuspäätösten sekä niiden sisältämien ehtojen sisällöstä.

Energiateollisuus ry on laatinut uudet yleiset verkkopalveluehdot (VPE2024) sähköverkonhaltijoille. Ehdot on lähetetty Energiateollisuus ry:n jäsenille 8.5.2024 päivätyssä jäsenkirjeessä.

Verkonhaltijan siirtopalvelun ehdot on vahvistettava Energiavirastossa ennen niiden käyttöönottamista. Energiavirasto pyrkii vahvistamaan verkkopalveluehdot massapäätöksellä kaikille sähköverkonhaltijoille, jotka lähettävät Energiavirastolle vahvistuspyyntönsä 28.5.2024 mennessä.

Energiavirasto järjestää ennen vahvistuspäätösten antamista julkisen kuulemisen, jossa vahvistuspäätöksen kohteena oleville toiminnanharjoittajille, heidän asiakkailleen ja muille sidosryhmille varataan mahdollisuus lausua näkemyksensä vahvistuspäätösten sekä niiden sisältämien ehtojen sisällöstä. 

Verkonhaltijoita pyydetään toimittamaan 28.5.2024 mennessä vapaamuotoinen vahvistuspyyntö Energiaviraston kirjaamoon ([email protected]). Vahvistuspyynnössä tulee yksilöidä ehdot, jotka verkonhaltija on ottamassa käyttöönsä. Vahvistuspyynnössä pyydetään ilmoittamaan myös asian diaarinumero, joka on verkkopalveluehtojen osalta 2273/040301/2024. Energiavirasto järjestää julkisen kuulemisen kesä-heinäkuussa niiden verkonhaltijoiden osalta, jotka ovat toimittaneet vahvistuspyynnön viimeistään 28.5.2024.

Verkonhaltijan tulee noudattaa sopimuksissaan uusia yleisiä verkkopalveluehtoja (VPE2024) Energiaviraston vahvistuspäätöksessä määrätystä päivästä lähtien. Verkonhaltijan tulee huomioida, että sähkömarkkinalain mukaan sopimusehtojen muutoksesta on lähetettävä sopijapuolelle ilmoitus ja että muutos saa tulla voimaan kuluttajien osalta aikaisintaan kuukauden ja muiden asiakkaiden osalta aikaisintaan kahden viikon kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. Energiavirasto huomioi ilmoittamisen vaatiman kohtuullisen ajan määrätessään ehtojen voimaantulopäivän vahvistuspäätöksellä.

Ehtojen vahvistaminen koskee vain verkkopalveluehtoja. Energiateollisuus ry on laatinut verkkopalveluehtojen lisäksi uudet sähkönmyyntiehdot (SME2024) ja sähköntoimitusehdot (STE2024), eikä vahvistaminen siis koske näitä ehtoja.

Sähkönmyyntiehdot tulee toimittaa Energiavirastolle vain, jos vähittäismyyjän ehdot poikkeavat loppukäyttäjän kannalta olennaisella tavalla alalla yleisesti noudatetuista sähkönmyyntiehdoista. Sähkön hintavertailujärjestelmän Lisätiedot-osiossa olisi myös hyvä ilmoittaa selkeästi soveltaako vähittäismyyjä SME2024 -ehtoja vai niistä poikkeavia ehtoja. Erityisesti yleisesti noudatetuista sähkönmyyntiehdoista poikkeavista ehdoista olisi ilmoitettava selkeästi.

Lisätiedot

  • Verkkopalveluehdot: juristi Fanny Hovi, puh. 029 5050 084
  • Sähkönmyyntiehdot ja sähköntoimitusehdot: juristi Sari Broman, puh. 029 5050 039
    sähköpostit: [email protected]
Sähkö ja maakaasumarkkinat Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote