Hyppää sisältöön

Ilmastotavoitteiden kiristyessä energianeuvonnan tarve kasvaa

24.5.2021 9.48
Tiedote

Jokaisessa Manner-Suomen maakunnassa on toiminut nyt kahden vuoden ajan oma energianeuvoja. Energianeuvoja auttaa kuntalaisia asumismuodosta riippumatta energia-asioissa, viime vuoden kysytyimpiä aiheita olivat erilaiset lämpöpumput, aurinkopaneelit ja tuet. Energianeuvoja kirittää myös kuntia ja pk-yrityksiä kohti energia- ja ilmastotavoitteita tukemalla energiatehokkuussopimuksien toteuttamista ja energiakatselmuksien käynnistämistä.

Energianeuvontaa rahoittaa Energiavirasto, joka on kilpailuttanut toiminnan neljän vuoden ajaksi. Nyt kaksi ensimmäistä toimintavuotta on takanapäin. 

- Energianeuvonnan laajentuminen koko Suomeen kaksi vuotta sitten oli merkittävä ilmastotoimi. Suomen tavoitellessa hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä, tarvitaan paikallista osaamista auttamaan energiatietouden ja -osaamisen levittämisessä. Energiainvestoinnit vaativat huomattavia resursseja erityisesti kuluttajilta, tämän vuoksi neuvonnan ajantasaisuus, konkreettisuus ja puolueettomuus on tärkeää, toteaa yli-insinööri Johanna Kirkinen Energiavirastosta.

Kirkinen korostaa, että ilmasto- ja energiatavoitteiden kiristyessä neuvonnalle on jatkossa yhä enemmän kysyntää ja se toimii kanavana, jonka kautta energia- ja ilmastotoimenpiteitä pystytään jalkauttamaan. Jatkossa esimerkiksi kulutusjoustoon kannustaminen vaatii laajaa viestintää ja neuvontaa.

Uutiskirjeneuvonnalla 10 prosentin säästö sähkönkulutukseen

Yhteistyössä energianeuvonnassa toimii valtion kestävän kehityksen yritys Motiva Oy, joka vastaa energianeuvojien kouluttamisesta, neuvontamateriaaleista sekä kampanjakonsepteista. Neuvonta kattaa useita kanavia verkkosivuista erilaisiin laskureihin ja webinaareista kirjastonäyttelyihin.

Energianeuvonta on hyvin vakiintunutta toimintaa, neuvontaa tehdään useimmissa Euroopan maissa. Parhaimpia käytäntöjä jaetaan aktiivisesti muiden maiden kanssa. 

- Neuvontaa tehdään Suomessa kustannustehokkaasti hyödyntäen vahvaa yhteistyötä paikallisten sidosryhmien kanssa sekä jakamalla osaamista omassa ja yhteistyökumppaneiden verkostoissa. Neuvonnan vaikuttavuudesta on myös saatu tutkimustietoa, uutiskirjeneuvonnalla voidaan saavuttaa keskimäärin 10 prosentin säästö sähkönkulutuksessa lämmityskaudella kotitalouksissa, joissa kulutusta seurataan aktiivisesti, kertoo viestintäpäällikkö Leila Timonen Motivasta. 

Kotitaloudet saavat energianeuvonnasta konkreettista apua kodin energiankäyttöön liittyvissä kysymyksissä. Erityisesti isojen investointien kohdalla, esimerkiksi lämmitysmuodon vaihdossa tai aurinkopaneelien hankinnassa, energianeuvojalta saa puolueetonta tietoa omaan kotiin soveltuvista vaihtoehdoista ja energiatehokkuutta parantavista lisätoimenpiteistä. 
 
Ota yhteyttä oman alueesi energianeuvojaan
 
Lisätietoa alueellisesta neuvonnasta 

Energiatehokkuus Tiedote