Hyppää sisältöön

Huoltovarmuuskeskus nostaa kaasun toimitusvarmuuden riskiarviota

Julkaisuajankohta 27.10.2023 14.53
Tiedote

Riskiarvion nosto johtuu Balticconnector-putken vaurioutumisesta. Gasgrid korostaa, että kaasujärjestelmän tila on vakaa.

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on kaasun toimitusvarmuusasetuksen (2017/1938) toimivaltaisena viranomaisena todennut asetuksen mukaisen hälytystason kaasun toimitusvarmuuden osalta. Suomen ja Viron välinen Balticconnector -merikaasuputki vaurioitui 8.10.2023, minkä takia merkittävä kaasun maahantuontiyhteys on maakaasun siirtoverkonhaltija Gasgrid Finland Oy:n alustavan arvion mukaan poissa käytöstä talvikaudella 2023/2024 vähintään viiden kuukauden ajan.

Gasgrid Finland korostaa, että kaasujärjestelmän tila on vakaa, eikä Huoltovarmuuskeskuksen toteamalla hälytystasolla ole välittömiä vaikutuksia kaasumarkkinan toimintaan.

Energiavirasto seuraa entistä tiiviimmin yhdessä Huoltovarmuuskeskuksen, Gasgrid Finlandin ja muiden viranomaisten kanssa kaasumarkkinoiden toimintaa ja toimitusvarmuustilannetta.

Hälytystaso on keskimmäinen askel kolmiportaisella asteikolla. Se otetaan käyttöön tilanteessa, jossa kaasun toimitushäiriö tai poikkeuksellisen suuri kaasun kysyntä heikentää merkittävästi kaasun toimitustilannetta, mutta markkinat pystyvät edelleen hoitamaan häiriön tai kysynnän ilman, että on tarpeen turvautua muihin kuin markkinapohjaisiin toimenpiteisiin.

Lisätietoja

Huoltovarmuuskeskuksen tiedote

Gasgrid Finland Oy:n tiedote

2023 Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote