Hyppää sisältöön

Ensimmäiset lämmön alkuperätakuut myönnetty

Julkaisuajankohta 1.11.2022 8.52
Tiedote

Energiavirasto on myöntänyt ensimmäiset lämmön alkuperätakuut. Takuita myönnettiin Keravan Energian ja Helen Oy:n uusiutuvalla energialla tuottamalle lämmölle lokakuussa. Energiaviraston ylläpitämään lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisteriin on hakeutunut jo hyvä määrä lämmön ja jäähdytyksen tuottajia sekä tilinhaltijoita.

Alkuperätakuurekisterin ylläpitäjänä Energiaviraston tehtäviin kuuluu mm. tuotantolaitosten rekisteröinti, alkuperätakuiden myöntäminen tuotetulle energialle, tilinhaltijoiden rekisteröinti sekä takuiden peruuttamiseen liittyviä tehtäviä. Energiavirasto käsittelee parhaillaan energiantuotantolaitosten rekisteröimishakemuksia ja tilinhaltijoiden hakemuksia. Lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisteriin on hakeutunut tähän mennessä 87 voimalaitosta ja 34 tilinhaltijaa. Energiaviraston Miikka Martikaisen mukaan alkuperätakuurekisteriin hakeutuneiden lämmön ja jäähdytyksen tuottajien sekä rekisteröitävien energiantuotantolaitosten suuri määrä on ollut positiivinen yllätys. 

11.10.2022 Keravan Energia Oy:lle myönnetyt lämmön alkuperätakuut ovat ensimmäisiä paitsi Suomessa myös Euroopassa, ja merkittävä osoitus lämmön alkuperätakuiden kiinnostavuudesta ja markkinoiden kiinnostuksesta uusiutuvalla energialla tuotettua lämpöä kohtaan. Hiilineutraaliin energiantuotantoon tähtäävällä Keravan Energialla uusi alkuperätakuujärjestelmä on otettu ilolla vastaan.

- Asiakkaamme ovat hyvin valveutuneita ja haluavat vaikuttaa käyttämänsä energian alkuperään. Sähkön suhteen tämä on ollut arkipäivää jo pitkään, mutta lämmön osalta esimerkiksi suurten teollisuusasiakkaidemme on ollut hankalaa osoittaa toimivansa täysin hiilineutraalisti. Olemme erittäin tyytyväisiä, että voimme soveltaa alkuperätakuita nyt myös lämmön ja höyryn myynnissä, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Jussi Lehto

Energiavirasto on lokakuussa päivittänyt myös ohjettaan lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuujärjestelmän toimijoille. Päivitetty ohje löytyy Energiaviraston sivuilta.

Taustaa

Uusiutuvan energian direktiivin (RED II) mukainen kansallinen laki energian alkuperätakuista tuli voimaan 3.12.2021. Lain mukaan alkuperätakuita myönnetään uusiutuvilla energialähteillä ja ydinvoimalla sekä tehokkaalla yhteistuotannolla tuotetulle sähkölle, uusiutuvalle kaasulle, uusiutuvilla energialähteillä tuotetulle vedylle, uusiutuvilla energialähteillä tuotetulle lämmölle ja jäähdytykselle sekä hukkalämmölle ja -kylmälle. 

Alkuperän varmentaminen vaaditaan energian myyjältä, joka myy tai markkinoi uusiutuvaa energiaa, hukkalämpöä ja -kylmää tai ydinvoimalla tuotettua sähköä. Myös energiantuottaja tai -käyttäjä, joka julkaisee kuluttajille markkinointitietoa käyttämänsä alkuperätakuujärjestelmään kuuluvan energian alkuperästä, on velvollinen varmentamaan väitteensä. Varmentamista ei vaadita, jos energiaa ei myydä tai markkinoida uusiutuvana, ydinvoimalla tuotettuna sähkönä tai hukkalämpönä tai -kylmänä.

Sähkön alkuperätakuurekisteristä vastaa kantaverkonhaltija Fingrid Oyj:n omistama Finextra ja kaasun ja vedyn alkuperätakuurekisteristä siirtoverkonhaltija Gasgrid Finland Oy. Energiavirasto toimii lämmityksen ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisterin ylläpitäjänä sekä valvoo alkuperätakuulain noudattamista.

Lisätietoja:

[email protected] 

 Miikka Martikainen 
Tekninen asiantuntija  
Puh. 029 5050 057 
[email protected] 

Maiju Seppälä 
Johtava asiantuntija 
Puh. 029 5050 048 
[email protected]  

Katriina Ojanen
Tekninen asiantuntija
Puh 029 5050 051
[email protected]

Tiedote Uusiutuva Energia