Hyppää sisältöön

Energiaviraston vastuullisuusraportti 2022 on julkaistu

Julkaisuajankohta 27.4.2023 9.49
Tiedote

Energiavirasto on koonnut vuoden 2022 keskeiset vastuullisuustoimet verkkojulkaisuksi. Viraston toiminta vaikuttaa koko suomalaiseen yhteiskuntaan ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteiden saavuttamisen kautta.

Vastuullisuusraportoinnin kehyksenä on YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 ja siinä asetetut 17 tavoitetta. YK:n kestävän kehityksen päätavoitteista olemme valinneet vastuullisuustavoitteiksi tehtäviimme luontevasti nivoutuvat kolme tavoitetta, jotka liittyvät edulliseen ja puhtaaseen energiaan, kestävään teollisuuteen, innovaatioihin ja infrastruktuureihin sekä ilmastotekoihin.

  

Rakennamme reilua ja ilmastoystävällistä energiatulevaisuutta  

- Vuonna 2022 energiakriisin myötä energian merkitys koko yhteiskunnan kannalta tuli hyvin näkyväksi. Kyetäksemme kansakuntana kestävästi selviämään kriisistä myös pitkällä tähtäimellä, on energiamurrosta vauhditettava. Tämä korostaa entistä enemmän Energiaviraston keskeistä roolia energia- ja ilmastopolitiikan toimeenpanossa, sanoo Energiaviraston ylijohtaja Simo Nurmi

Energiavirasto luotsaa toiminnallaan Suomea kohti hiilineutraaliutta. Teemme laajaa ja vaikuttavaa työtä muun muassa uusiutuvan energian, yhteiskunnan energiatehokkuuden, kustannustehokkaiden ilmastotoimien sekä kasvavan latausverkoston vauhdittamiseksi. Tehtäviimme kuuluu myös esimerkiksi sähkönjakelun luotettavuuden ja sähkön sisämarkkinoiden toimivuuden valvonta ja edistäminen.  

Määrätietoisesti kohti yhdenvertaista ja tasa-arvoista työympäristöä 

Työnantajana vastuullisuustyömme perusta on yhdenvertainen ja tasa-arvoinen työympäristö, jossa työntekijät voivat hyvin. Edistämme määrätietoisesti henkilöstömme yhdenvertaista kohtelua tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tuella.  

Lue lisää: Energiaviraston vastuullisuusraportti 2022

Energiavirasto toteuttaa keskeisiä energia- ja ilmastopolitiikan toimeenpanon tehtäviä, joita ovat energiamarkkinoiden sekä ilmastotavoitteiden toteutumisen valvontaan ja edistämiseen liittyvät virastolle lainsäädännössä asetetut tehtävät.  

Vastuullemme kuuluvat sähkön ja maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinoiden sekä verkkotoiminnan valvonta ja edistäminen. Ilmastotavoitteiden osalta virasto vastaa päästökaupan, uusiutuvan energian sekä energiatehokkuuden valvonnasta ja edistämisestä. Energiavirastolle kuuluu myös muita energia- ja ilmastopolitiikan toimeenpanotehtäviä.

2023 Energiatehokkuus Päästökauppa Sähkö ja maakaasumarkkinat Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote Uusiutuva Energia