Energiaviraston päätös 15 minuutin taseselvitysjakson käyttöönoton aikataulusta keväällä 2021

14.12.2020 16.01
Tiedote

Energiavirasto on myöntänyt Fingrid Oyj:lle lisäaikaa viraston pyytämien lisätietojen toimittamiseen koskien varttitaseen käyttöönoton aikatauluun haettua poikkeusta.

Sähkömarkkinoiden tasehallinnan suuntaviivojen mukaisesti 15 minuutin taseselvitysjakso tulisi ottaa käyttöön 18.12.2020 mennessä, mutta Fingrid ja muut pohjoismaiset kantaverkonhaltijat ovat hakeneet tähän poikkeusta 22.5.2023 saakka.

Lisätiedot: johtava asiantuntija Jarno Lamponen, puh. 029 5050 072 ja lakimies Mari Salo, puh. 029 5050 062.
 

Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote