Energiavirastolta Fi-Nergy Voimaa koskevia päätöksiä

28.5.2020 12.03
Tiedote

Energiavirasto on tehnyt alkuvuonna Fi-Nergy Voima Oy:tä ja Fi-nergy Voima OÜ:ta koskevia velvoittavia päätöksiä. Yhtiöt ovat menetelleet sähkömarkkinalain ja viraston määräysten vastaisesti erityisesti laskutukseen liittyen. Energiavirasto on tuominnut maksettavaksi kaksi uhkasakkoa.

Fi-Nergy Voima Oy:tä koskee neljä päätöstä. Energiavirasto on katsonut, että yhtiö ei ole toimittanut loppulaskuja kuluttajille kuuden viikon kuluessa sähkön toimituksen päättymisestä. Yhtiö ei myöskään ole laskuttanut loppukäyttäjää vähintään neljä kertaa vuodessa tosiasiallisen kulutuksen perusteella. Lisäksi yhtiön ennakkomaksujärjestelmä ei ole heijastanut riittävästi kuluttajan vuosikulutusarviota.

Edelleen Fi-Nergy Voima Oy:n laskut ovat olleet puutteellisia sähkön hinnan muodostumista koskevan erittelyn osalta eikä arviolaskuissa ole ilmoitettu laskutuskautta tai laskun perustana olevaa kulutusarviota. Laskuissa ei ole esitetty sopimuksen voimassaoloaikaa siten, että siitä ilmenisi sopimuksen päättymispäivä. Lisäksi yhtiö ei ole toimittanut laskua asianmukaisesti ennen laskun eräpäivää ja maksumuistutuksen lähettämistä.

Energiavirasto on tuominnut Fi-Nergy Voima Oy:n maksettavaksi 35 000 euron uhkasakon, koska yhtiö ei ole toimittanut sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikön eli datahubin käyttöönottosuunnitelmaansa Energiavirastolle ja Fingrid Datahub Oy:lle.

Fi-nergy Voima OÜ:n maksettavaksi on puolestaan tuomittu 75 000 euron uhkasakko. Uhkasakko liittyi Energiaviraston aiempaan päätökseen, jolla yhtiö velvoitettiin korjaamaan rikkomuksensa laskutustiheyteen, laskun sisältöön, maksutapoihin ja myyntiehtojen ilmoittamiseen liittyen.

Lisätiedot: johtava asiantuntija Anu Värilä, puh. 029 5050 112 ja lakimies Jani Kostiainen, puh. 029 5050 113.

Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote