Hyppää sisältöön

Energiavirasto vastustaa Ruotsin kantaverkkoyhtiön hakemaa poikkeusta siirtokapasiteettien jakamiselle

Julkaisuajankohta 12.11.2021 10.38
Tiedote

Energiavirasto katsoo, ettei Ruotsin kantaverkkoyhtiöllä ole perusteita saada hakemaansa poikkeusta sähkön siirtokapasiteetin jakamiseen Suomen ja Ruotsin tarjousaluerajalla vuonna 2022.

Ruotsin kantaverkkoyhtiö (Svenska kraftnät) on hakenut poikkeusta Ruotsin sääntelyviranomaiselta (Energimarknadsinspektionen) Suomen ja Ruotsin väliselle tarjousaluerajalle (FI-SE3) siirtokapasiteetin jakamisesta vuodelle 2022. Sähkön sisämarkkinoista annetun asetuksen mukaan kantaverkkoyhtiöiden on annettava sähkömarkkinoiden käyttöön kaikki se siirtokapasiteetti, joka voidaan käyttövarmasti antaa. 

Kantaverkkoyhtiöt eivät saa rajoittaa etenkään rajat ylittävää kauppaa ratkaistakseen tarjousalueiden sisäisiä sähkönsiirron pullonkauloja. Vähintään 70 prosenttia käyttövarmasta siirtokapasiteetista tulee antaa rajat ylittävälle kaupalle, ellei sääntelyviranomainen ole myöntänyt poikkeusta perustuen käyttövarmuuden kannalta välttämättömään tarpeeseen.

Ruotsin kantaverkkoyhtiö on merkittävästi rajoittanut Suomen ja Ruotsin välistä siirtokapasiteettia jo vuoden 2021 aikana ennen nyt tekemäänsä poikkeushakemusta. Rajoitusten vuoksi Suomesta ei juurikaan ole voitu siirtää sähköä Etelä-Ruotsiin markkinoiden tarpeesta huolimatta.

Energiavirasto katsoo, ettei Ruotsin kantaverkkoyhtiöllä ole perusteita saada hakemaansa poikkeusta. Viraston mukaan se, että yhtiö on jo tosiasiallisesti rajoittanut kapasiteetteja asetuksen vastaisesti ei myöskään anna perustetta jatkaa tätä rikkomusta.

Lisätiedot: johtaja Antti Paananen, puh. 029 5050 013 ja johtava asiantuntija Jarno Lamponen, puh. 029 5050 072, spostit: [email protected].

Energy Authority’s position on Svenska kraftnät’s request for a derogation from the minimum level of capacity to be made available for cross-zonal trade for 2022 (pdf)

Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote