Hyppää sisältöön

Energiavirasto valmistelee tehoreservin hankintaa kaudelle 2022-2023

Julkaisuajankohta 28.2.2022 11.10
Tiedote

Energiavirasto valmistelee tehoreservin hankintaa kaudelle 2022–2023. Tehoreservin kilpailutus pyritään aloittamaan huhti-toukokuun vaihteessa. Tavoitteena on, että tehoreservikapasiteetti on käynnistysvalmiudessa viimeistään joulukuussa 2022. 

Tehoreservijärjestelmä turvaa sähkön toimitusvarmuuden Suomessa tilanteissa, joissa sähkön markkinaehtoinen tarjonta ei riitä kattamaan sähkönkulutusta.

Energiavirasto tulee antamaan päivitetyn ehdotuksen toimitusvarmuuden tavoitetasosta eli ns. luotettavuusstandardista valtioneuvoston vahvistettavaksi maaliskuussa 2022. Luotettavuusstandardin vahvistamisen jälkeen Energiavirasto voi tehdä tehoreservin määräpäätöksen. 

Tehoreservin määräpäätöksessä Energiavirasto hyödyntää työ- ja elinkeinoministeriön AFRY:ltä tilaamaa kansallista resurssien riittävyysarviointia sekä Energiaviraston AFRY:ltä tilaamaa jatkoselvitystä. 

Ennen tehoreservin kilpailutuksen aloittamista Energiavirasto tulee tekemään päätöksen, voiko Ahvenanmaan maakunnasta, Ruotsista, Norjasta tai Virosta osallistua tehoreserviin.
Fingrid on 15.2.2022 toimittanut tehoreservin käyttösäännöt Energiavirastolle hyväksyttäväksi. Sidosryhmillä on mahdollisuus lausua käyttösäännöistä 8.3. mennessä. Energiavirasto vahvistaa käyttösäännöt ennen kilpailutuksen aloittamista.

Tehoreservin kilpailutus on tarkoitus aloittaa huhti-toukokuun 2022 vaihteessa. Viime kädessä tavoitteena on, että hankittu tehoreservikapasiteetti on joulukuussa 2022 käynnistysvalmiudessa ja koekäytöt on sitä ennen suoritettu onnistuneesti.

Vuodenvaihteessa voimaan tulleen tehoreservilain muutosten myötä Energiavirasto arvioi resurssien riittävyyden ja tekee päätöksen tarvittavasta tehoreservikapasiteetista vähintään joka toinen vuosi. Mikäli tehoreserville on tarvetta, Energiavirasto tekee kapasiteetin hankintakilpailutuksen vuosittain. Nykyisen tehoreservikapasiteetin sopimukset päättyvät 30.6.2022. Jatkossa tehoreserviin voidaan hyväksyä voimalaitosten ja kulutusjoustoon kykenevien kohteiden lisäksi myös energiavarastoja. 

Lisätiedot: asiantuntija Henri Hämäläinen, puh. 029 5050 145, [email protected]

Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote