Hyppää sisältöön

Energiavirasto vahvisti sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon muun verkonhaltijan palveluehdot

Julkaisuajankohta 19.5.2022 9.35
Tiedote

Energiavirasto on vahvistanut sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon eli datahubin päivitetyt Muun verkonhaltijan palveluehdot. Ehtojen päivityksellä mahdollistetaan rajapistemittaustietojen tiedonvaihtoa datahubista. 

Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tietoja Suomen 3,7 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Datahub mahdollistaa tehokkaan ja reaaliaikaisen tiedonvaihdon sähkön vähittäismarkkinoilla ja sen palvelut on määritelty lainsäädännössä. Järjestelmään tallennettuja tietoja käyttävät noin 100 sähkön vähittäismyyjää ja 80 jakeluverkkoyhtiötä palvellessaan asiakkaitaan eli sähkön käyttäjiä.

Datahubia hallinnoiva Fingrid Datahub Oy on kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n tytäryhtiö, joka on perustettu hoitamaan datahubiin liittyvää operatiivista toimintaa. Fingrid Datahubin keskeisinä tehtävinä on tarjota ja kehittää sähkömarkkinoiden keskitettyä tiedonvaihtopalvelua ja siihen liittyviä muita palveluja sähkömarkkinaosapuolille sekä hallinnoida sähkömarkkinoiden tarvitsemaa rekisteröityä tietoa.

Energiavirasto on vahvistanut järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon muun verkonhaltijan palvelujen ehdot sähkö ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain nojalla. Ehdot löytyvät päätöksen liitteistä.

Päätös muun verkonhaltijan tiedonvaihtopalvelun ehtojen vahvistamisesta, korjattu päätös (pdf)

Lisätiedot: johtava asiantuntija Suvi Lehtinen, puh. 029 5050 061, [email protected]
 

Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote