Hyppää sisältöön

Energiavirasto vahvisti ravinto- ja rehukasveista tuotettujen biopolttoaineiden ja biokaasun enimmäisosuuden määräksi 2,6 prosenttiyksikköä

Julkaisuajankohta 30.6.2021 10.52
Tiedote

Energiavirastolle on annettu tehtäväksi vahvistaa ravinto- ja rehukasveista tuotettujen biopolttoaineiden ja biokaasun enimmäisosuuden määrä 30.6.2021, samana päivänä voimaan tulleen jakeluvelvoitelain muutoksen mukaisesti. Energiavirasto vahvisti ravinto- ja rehukasveista tuotettujen biopolttoaineiden ja biokaasun enimmäisosuuden määräksi 2,6 prosenttiyksikköä jakeluvelvoitteesta.

Laissa uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä (446/2007, ent. laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä, ”jakeluvelvoitelaki”) säädetään ravinto- ja rehukasveista tuotettujen biopolttoaineiden ja biokaasun enimmäisosuudesta jakeluvelvoitteen täyttämisessä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (EU) 2018/2001 (”RED II-direktiivi”) mukaisesti. Hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi (HE 48/2021, ”hallituksen esitys”) mukaisessa jakeluvelvoitelain muutoslaissa (laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta, 603/2021) 5 §:n 7 momentissa on säädetty Energiaviraston tehtäväksi vahvistaa ravinto- ja rehukasveista tuotettujen biopolttoaineiden ja biokaasun enimmäisosuuden määrä 30. kesäkuuta 2021.

Hallituksen esityksen mukaisesti ravinto- ja rehukasveista tuotettujen biopolttoaineiden ja biokaasun osuus saa olla enintään yhden prosenttiyksikön suurempi kuin niiden osuus oli kulutukseen toimitetuista liikennepolttoaineista vuonna 2020, kuitenkin enintään seitsemän (7) prosenttiyksikköä jakeluvelvoitteesta. Hallituksen esityksen mukaisesti muutetun jakeluvelvoitelain 2 §:n 1 mom. 14 kohdan mukaan ravinto- ja rehukasveilla tarkoitetaan paljon tärkkelystä sisältäviä viljelykasveja sekä sellaisia sokeri- tai öljykasveja, joita tuotetaan maatalousmaalla pääviljelykasvina, ei kuitenkaan tähteitä, jätteitä, lignoselluloosaa eikä sellaista väliaikaista kasvustoa, jonka käyttö ei lisää viljelymaan tarvetta. Hallituksen esityksen mukaan paljon tärkkelystä sisältävillä viljelykasveilla tarkoitetaan lähinnä viljakasveja, riippumatta siitä, käytetäänkö vain jyvät vai koko kasvi, kuten rehumaissi, mukulakasveja ja juurikasveja, kuten peruna, maa-artisokka, bataatti, maniokki ja jamssi, ja varsimukulakasveja, kuten taaro ja kaakaotaaro.

Energiavirasto vahvisti 30.6.2021 antamallaan päätöksellä jakeluvelvoitelain 5 §:n 7 momentin mukaiseksi ravinto- ja rehukasveista tuotettujen biopolttoaineiden ja biokaasun enimmäisosuuden määräksi 2,6 prosenttiyksikköä. Enimmäisosuuden määrä sisältää sallitun yhden prosenttiyksikön lisäyksen vuoden 2020 osuuteen. Enimmäisosuuden määrä on määritetty jakelijoiden Verohallinnolle toimittamien vuotta 2020 koskevien jakeluvelvoiteilmoitusten perusteella niin, että viljelykasvipohjaisten biopolttoaineiden kokonaisenergiasisältö (MJ) on jaettu moottoribensiinin, dieselöljyn ja biopolttoaineiden kokonaisenergiasisällöllä (MJ). 

Jakeluvelvoiteilmoitusten toimittaminen Energiavirastolle perustuu jakeluvelvoitelakiin, jonka mukaan lain soveltamisalaan kuuluvan jakelijan on vuosittain ilmoitettava Energiavirastolle edellisen kalenterivuoden aikana kulutukseen toimittamansa moottoribensiinin, dieselöljyn ja biopolttoaineiden määrä tuotteittain. Vuoden 2021 alusta alkaen jakeluvelvoitelain mukaiset valvontatehtävät siirtyivät jakeluvelvoitelain muutoksen (802/2020) nojalla Verohallinnolta Energiavirastolle. Verohallinto hoitaa jakeluvelvoitteen valvontaan liittyvät tehtävät vielä vuoden 2020 ja sitä edeltävien vuosien osalta. Jakelijan on siis tullut toimittaa vielä vuotta 2020 koskeva jakeluvelvoiteilmoitus Verohallinnolle. Energiavirasto on jakeluvelvoitelain nykyisenä toimivaltaisena viranomaisena saanut Verohallinnolta vuotta 2020 koskevat jakeluvelvoiteilmoitukset ravinto- ja rehukasveista tuotettujen biopolttoaineiden ja biokaasun enimmäisosuuden määrän vahvistamista varten.

Päätös: ravinto- ja rehukasveista tuotettujen biopolttoaineiden ja biokaasun enimmäisosuuden määrän vahvistaminen (pdf)

Linkki päätökseen

Lisätietoja: 

sähköposti: [email protected]

Mari Tenhovirta, Johtava asiantuntija, puh. 029 5050 027
Heli Hyvärinen, Tekninen asiantuntija, puh. 029 5050 033
Anni Kuismin, Lakimies, puh. 029 5050 024

Tiedote Uusiutuva Energia