Hyppää sisältöön

Energiavirasto vahvisti ensimmäiset uusiutuvan polttoaineen jakeluvelvoitteen mukaiset vapaaehtoiset jakelijat

Julkaisuajankohta 22.3.2022 15.25
Tiedote

Energiavirasto on vahvistanut kymmenen ensimmäistä vapaaehtoista jakelijaa jakeluvelvoitteen alaisuuteen 1.1.2022 alkaen. Jakeluvelvoitelain soveltamisrajan alle jäävillä uusiutuvien polttoaineiden jakelijoilla oli vuoden 2022 alusta lähtien mahdollisuus hakeutua ensimmäistä kertaa vapaaehtoisesti jakeluvelvoitteen piiriin.

Jakeluvelvoitelain (laki uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä) tarkoitus on edistää kestävien uusiutuvien polttoaineiden käyttöä moottoribensiinin, dieselöljyn ja maakaasun korvaamiseksi liikenteessä. Jakeluvelvoitelain mukaan lain soveltamisrajan alle jäävillä uusiutuvien polttoaineiden jakelijoilla on mahdollisuus vapaaehtoisesti hakeutua jakeluvelvoitteen alaisuuteen. Jakeluvelvoitelakia sovelletaan kaikilta osin myös vapaaehtoisiin jakelijoihin. Vapaaehtoinen jakeluvelvoite koskee:

  • nestemäisten polttoaineiden jakelijaa, jonka kalenterivuoden aikana kulutukseen toimittamien moottoribensiinin, dieselöljyn, biopolttoaineiden ja muuta kuin biologista alkuperää olevien uusiutuvien nestemäisten liikenteen polttoaineiden määrä on vähintään 100 000 litraa mutta enintään miljoona litraa 
  • kaasumaisten polttoaineiden jakelijaa, jonka kalenterivuoden aikana kulutukseen toimittamien maakaasun, biokaasun ja muuta kuin biologista alkuperää olevien uusiutuvien kaasumaisten liikenteen polttoaineiden määrä on vähintään 1 gigawattituntia mutta enintään 9 gigawattituntia  

Vapaaehtoiseksi jakelijaksi hakeudutaan tekemällä jakeluvelvoitteen alaisuuteen vahvistamista varten pyyntö (vahvistuspyyntö) Energiavirastolle. Vahvistuspyyntö on tehtävä viimeistään kolme kuukautta ennen sen kalenterivuoden alkua, jona jakelija haluaisi liittyä jakeluvelvoitteen alaisuuteen. Energiavirasto vahvistaa jakelijan sisällyttämisen jakeluvelvoitteen alaisuuteen, jos vahvistuspyynnössä on osoitettu, että vaaditut edellytykset täyttyvät ja vahvistamiselle ei ole estettä. Vahvistuspäätös on voimassa toistaiseksi.

Vapaaehtoiseksi jakelijaksi oli mahdollista hakeutua ensimmäisen kerran 1.1.2022 alkaen. Vahvistuspyyntö tuli jättää Energiavirastolle viimeistään 30.9.2021. Energiavirasto vastaanotti määräaikaan mennessä 11 vahvistuspyyntöä kaasumaisten polttoaineiden jakelijoilta. Energiavirasto on käsitellyt vahvistuspyynnöt ja tehnyt niistä 10 hyväksyvää vahvistuspäätöstä ja yhden hylkäävän vahvistuspäätöksen. Vahvistuspäätökset löytyvät Energiaviraston sivuilta

Lisätiedot: tekninen asiantuntija Heli Hyvärinen, puh. 029 5050 133, johtava asiantuntija Mari Tenhovirta, puh. 029 5050 027 ja juristi Anni Kuismin, puh. 029 5050 024, spostit: [email protected]

 

Tiedote Uusiutuva Energia