Hyppää sisältöön

Energiavirasto vahvistanut muutoksia kaasumarkkinan sääntökäsikirjaan ja Inkoon LNG terminaalin käyttöehtoihin

Julkaisuajankohta 25.10.2023 10.58
Tiedote

FLTF sekä Gasgrid pyysivät Energiavirastoa vahvistamaan muutoksia Inkoon LNG-terminaalin käyttöä koskeviin ehtoihin sekä Gasgrid Finland Oy:n ylläpitämään kaasumarkkinan sääntökäsikirjaan muuttuneiden olosuhteiden takia. Energiavirasto vahvisti pyydetyt muutokset 18.10. ja 23.10. annetuilla päätöksillä.

Suomen ja Viron välisen Balticconnector putkiyhteyden vaurioiduttua aamuyöstä 8.10.2023 maakaasun toimitukset Suomen kaasuverkossa ovat perustuneet Inkoon ja Haminan LNG terminaalien kautta tapahtuvaan tuontiin. Jotta Inkoon LNG-terminaali pystyy vastaamaan paremmin tilanteeseen, jossa Suomen kaasun kysyntä katetaan LNG-terminaaleista syötetyllä kaasulla, terminaalioperaattori Floating LNG terminal Finland Oy sekä järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija Gasgrid Finland Oy pyysivät hyvin nopealla aikataululla Energiavirastoa vahvistamaan muutoksia Inkoon LNG terminaalin käyttöä koskeviin ehtoihin sekä Gasgrid Finland Oy:n ylläpitämään kaasumarkkinan sääntökäsikirjaan. Energiavirasto on vahvistanut pyydetyt muutokset 18.10.2023 ja 23.10.2023 annetuilla päätöksillä. 

Energiavirasto vahvisti 18.10.2023 Inkoon LNG terminaalin käyttöä koskeviin ehtoihin tilapäisiä muutoksia, joiden perusteella vuoden 2023 viimeisen kvartaalin vielä vapaana oleva terminaalin kapasiteetti yhdistetään vuoden 2024 ensimmäisen kvartaalin joint use -konseptiin sekä terminaaliohjelman mukaiset mahdolliset vapaat vuoden 2024 ensimmäisen kvartaalin slotit eivät muutu late spot sloteiksi, vaan ne käsitellään spot sloteina koko kvartaalin ajan ja joint use -konseptiin kuuluvina. Kyseiset muutokset terminaalin ehtoihin tulivat voimaan 19.10.2023 alkaen ja ovat voimassa enintään 15.4.2024 asti. 

Energiaviraston vahvisti 23.10.2023 Inkoon LNG terminaalin käyttöä koskeviin ehtoihin sekä Gasgrid Finland Oy:n ylläpitämään kaasumarkkinan sääntökäsikirjaan muutokset, jotka mahdollistavat renominaatiot Inkoo LNG syöttöpisteessä. Muutokset ehtoihin tulivat voimaan 24.10.2023. Inkoon LNG terminaalin ehtoihin tehty muutos on voimassa määräajan 1.10.2024 asti, joka on määräajaksi vahvistettujen Inkoon LNG terminaalin käyttöehtojen voimassaolon päättymispäivämäärä. Kaasumarkkinan sääntökäsikirjaan vahvistetut muutokset ovat voimassa toistaiseksi. 

Energiaviraston näkemyksen mukaan ehtoihin tehdyt muutokset parantavat markkinaehtoisia edellytyksiä maakaasun kysynnän ja tarjonnan tasapainon hallintaan Suomen kaasujärjestelmässä ja pienentävät riskiä järjestelmävastaavan maakaasun siirtoverkonhaltijan voimakkaisiin taseohjaustoimenpiteisiin. Samalla ne mahdollistavat poikkeuksellisen tilanteen tarvitseman joustavuuden Inkoon LNG terminaalin käytössä.

Lisätietoa

Päätös nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston haltijan vahvistettujen ehtojen muuttamisesta (18.10.2023)

Päätös nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston haltijan vahvistettujen ehtojen muuttamisesta (23.10.2023)

Päätös kaasumarkkinan sääntökäsikirjan muuttamisesta (23.10.2023)

2023 Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote