Hyppää sisältöön

Energiavirasto selvittää tasevastaavien vakuusvaateita

Julkaisuajankohta 2.11.2022 16.38
Tiedote

Energiavirasto selvittää tasevastaavien vakuusvaateita ja ratkaisee säätösähkön hintarajaa koskevan Fingrid Oyj:n ehdotuksen selvitysten jälkeen. Fingrid on esittänyt, että uutta säätösähkön hintarajaa (+/- 10 000 EUR/MWh) sovellettaisiin aikaisintaan 1.4.2023 alkaen. Hakemuksen vireilläolo ei vaikuta voimassa olevan lainvoimaisen päätöksen noudattamiseen.

Fingrid Oyj on 30.9.2022 lähettämällään hakemuksella hakenut Energiavirastolta muutosta Energiaviraston 2.9.2022 antamaan päätökseen koskien manuaalisen taajuudenpalautusreservin teknisen hintarajan +/- 10 000 EUR/MWh soveltamisen aikataulua siten, että kyseisiä hintarajoja sovellettaisiin aikaisintaan 1.4.2023 alkaen. Energiaviraston 2.9.2022 antama päätös on lainvoimainen, joten uuden hakemuksen vireilläolo ei vaikuta kyseisen päätöksen noudattamiseen.

Energiavirasto vahvisti 1.11.2022 alkaen sovellettavan hintarajan +/- 10 000 EUR/MWh Fingrid Oyj:n ehdotuksesta, jonka Fingrid Oyj oli Energiaviraston tietojen mukaan koordinoinut muiden pohjoismaisten kantaverkonhaltijoiden kesken yhteisen hintarajan säilyttämiseksi. Myös Energiavirasto oli koordinoinut kyseisen ehdotuksen käsittelyn pohjoismaisten sääntelyviranomaisten kesken tavalla, joka mahdollisti säätösähkön hintarajojen muuttamisen yhteisesti Pohjoismaissa 1.11.2022 alkaen.

Energiaviraston tietojen mukaan Fingrid Oyj ei ole koordinoinut 30.9.2022 päivättyä hakemustaan hintarajan aikataulun uudelleen muuttamisesta muiden pohjoismaisten kantaverkonhaltijoiden kanssa ainakaan siten, että asia olisi muissa Pohjoismaissa millään tavoin vireillä. Fingrid Oyj ei myöskään ollut järjestänyt julkista kuulemista ennen hakemuksensa toimittamista. Sen sijaan hakemuksessaan Fingrid Oyj mainitsee, että he olivat saaneet huolestuneita yhteydenottoja suomalaisilta markkinatoimijoilta ja heitä edustavilta tahoilta koskien hintarajan korotusta. Hakemuksessaan Fingrid Oyj mainitsee markkinatoimijoiden kohonneet riskit sekä tasevastaaville asetettavat vakuusvaatimukset. Erityisenä esimerkkinä Fingrid Oyj esittää koekäytössä olevan Olkiluoto 3 ydinvoimayksikön tapauksen, jossa kyseisen laitoksen pudotessa 1600 MW:n tuotannosta, olisi sen kustannus 10 000 euron maksimihinnalla 16 miljoonaa euroa.

Energiavirasto ei erityisesti arvioi yksittäisen markkinaosapuolen kokemaa riskiä, vaan markkinoilla sovellettavia ehtoja yleisestä näkökulmasta. Energiavirasto pyysikin 6.10.2022 Fingrid Oyj:ltä lisätietoja koskien Fingrid Oyj:n 30.9.2022 toimittaman ehdotuksen perusteita sekä tasevastaavien vakuuksien määräytymistä ja niiden mahdollisesti aiheuttamia esteitä markkinoilla toimimiselle. Fingrid Oyj toimitti 13.10.2022 vastauksensa Energiaviraston selvityspyyntöön. Vastauksen perusteella Fingrid Oyj perustelee 30.9.2022 toimittamaansa hakemusta tasevastaaville asettamillaan vakuusvaateilla, mutta toisaalta kyseiset vaatimukset eivät olisi Fingrid Oyj:n mukaan markkinoilla olon tai markkinoille tulon esteitä.

Energiavirastolla olevan tiedon mukaan säätösähkön hintaraja ei nykyisten menettelyjen mukaan suoraan määrittäisi tasevastaavien vakuusvaateita. Energiavirasto ei kuitenkaan ole vahvistanut tasevastaaville asetettavia vakuusvaateita tai niiden määrittämisen periaatteita eikä virasto ole siten myöskään aiemmin arvioinut kyseisiä vaateita tai menettelyjä vaateiden asettamisessa. Fingrid Oyj:n toimittamien tietojen perusteella Energiavirasto katsoi asianmukaiseksi selvittää myös markkinatoimijoiden näkemyksiä tasevastaaville asetettavista vakuuksista. Energiavirasto avasi 27.10.2022 asiasta julkisen kuulemisen (https://energiavirasto.fi/-/kuuleminen-tasevastaaville-asetettavista-vakuuksista) 17.11.2022 asti.

Energiavirasto ratkaisee asian asianmukaisten selvitysten jälkeen.

Lisätietoja antavat johtava asiantuntija Jarno Lamponen, [email protected], puh 029 5050 072, johtaja Antti Paananen, [email protected] puh 029 5050 013

Liitteet
Fingrid Oyj:n muutospyyntö 30.9.2022
Energiaviraston lisäselvityspyyntö 6.10.2022
Fingrid Oyj:n vastaus 14.10.2022
 

Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote