Hyppää sisältöön

Energiavirasto määräsi Teboilille jakeluvelvoitelain mukaisen seuraamusmaksun

Julkaisuajankohta 3.1.2023 10.43
Tiedote

Energiavirasto määräsi Teboilille seuraamusmaksun, koska yhtiö jätti noudattamatta jakeluvelvoitelain mukaista lisävelvoitetta vuonna 2021. Tämän lisäksi Energiavirasto määräsi yhtiölle laiminlyöntimaksun ja virhemaksun ns. kasvihuonekaasuilmoituksen ja biopolttoöljyn jakeluvelvoiteilmoituksen laiminlyönnistä.

Energiavirasto on antanut 21.12.2022 Oy Teboil Ab:lle päätöksen seuraamusmaksusta jakeluvelvoitelain (446/2007) mukaisen lisävelvoitteen noudattamatta jättämisestä. Päätös koskee vuotta 2021, jolloin uusiutuvien polttoaineiden osuuden kaikista jaelluista liikennepolttoaineista tuli olla vähintään 18 prosenttia. Siitä lisävelvoitteella tuli täyttää kaksi prosenttiyksikköä.

Seuraamusmaksu määräytyy suoraan jakeluvelvoitelain perusteella, eikä Energiavirastolla ole harkintavaltaa seuraamusmaksun suuruuden määräämisessä.

Lisävelvoitetta voi täyttää polttoaineilla, jotka on valmistettu ruoaksi tai rehuksi kelpaamattomista raaka-aineista, kuten palmuöljypuristamoiden jäteliemestä, oljesta, eläinten lannasta, sokeriruokojätteestä, mäntyöljystä tai metsäteollisuuden jätteistä. Tämän vuoden alusta lukien lisävelvoitetta voi täyttää myös sähköpolttoaineilla.

Energiavirasto on määrännyt samalla päätöksellä Oy Teboil Ab:lle laiminlyöntimaksun eräiden polttoaineiden elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä annetun lain (170/2018) mukaisen ilmoituksen laiminlyönnistä ja virhemaksun biopolttoöljyn käytön edistämisestä annetun lain (418/2019) mukaisesta laiminlyönnistä. Maksujen suuruutta harkittaessa on otettu huomioon menettelyn moitittavuus ja toistuvuus, sekä muut näihin rinnastettavat seikat.

Päätös: 

Energiaviraston päätös 1191/070500/2022 (pdf)

Lisätietoja: 
Juristi Anni Kuismin, p. 029 5050 024
Tekninen asiantuntija Heli Hyvärinen, p. 029 5050 133
Johtava asiantuntija Mari Tenhovirta, p. 029 5050 027
sähköpostit [email protected]

2023 Tiedote Uusiutuva Energia