Hyppää sisältöön

Energiavirasto määräsi kolmelle jakelijalle jakeluvelvoitelain mukaisia seuraamuksia

Julkaisuajankohta 16.11.2023 12.22
Tiedote

Energiavirasto on määrännyt Auris Kaasuenergia Oy:lle ja Metener Service Oy:lle jakeluvelvoitelain mukaiset seuraamusmaksut, sillä yhtiöt ovat laiminlyöneet osan jakeluvelvoitteensa täyttämisestä vuonna 2022. Lisäksi Energiavirasto on määrännyt Oy Teboil Ab:lle virhemaksut ja laiminlyöntimaksun jakeluvelvoiteilmoituksiin, sekä ns. kasvihuonekaasuilmoitukseen liittyvistä laiminlyönneistä.

Energiavirasto on 29.9.2023 ja 3.11.2023 tekemillään päätöksillä (dnro 1566/070500/2023 ja 1549/070500/2023) määrännyt maksettavaksi Auris Kaasuenergia Oy:lle 28 720,08 euroa ja Metener Service Oy:lle 296,48 euroa seuraamusmaksua uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain (446/2007, ”jakeluvelvoitelaki”) mukaisen jakeluvelvoitteen osittaisesta noudattamatta jättämisestä. Seuraamusmaksut on määrätty siltä osin kuin yhtiöt ovat jättäneet täyttämättä jakeluvelvoitettaan. Seuraamusmaksun suuruus määräytyy suoraan jakeluvelvoitelain nojalla, eikä Energiavirastolla ole harkintavaltaa seuraamusmaksun suuruuden määrittämisessä.  Päätökset koskevat vuotta 2022, jolloin uusiutuvien polttoaineiden osuuden kaikista jaelluista liikennepolttoaineista tuli olla vähintään 12 prosenttia.

Lisäksi Energiavirasto on 14.11.2023 tekemällään päätöksellä (dnro 1510/070500/2023) määrännyt Oy Teboil Ab:lle maksettavaksi virhemaksua yhteensä 8 000 euroa jakeluvelvoitelain ja biopolttoöljyn käytön edistämisestä annetun lain (418/2019) mukaisiin ilmoituksiin liittyvistä laiminlyönneistä. Oy Teboil Ab:lle on päätöksellä määrätty maksettavaksi myös 10 000 euron suuruinen laiminlyöntimaksu eräiden polttoaineiden elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä annetun lain (170/2018) mukaiseen ilmoitukseen kohdistuvista laiminlyönneistä. Maksut johtuvat puutteista ilmoituksissa ja maksujen suuruutta määrättäessä Energiavirasto on ottanut huomioon erityisesti menettelyn moitittavuuden ja toistuvuuden.

Päätökset

Energiaviraston päätös 1566/070500/2023 (PDF)

Energiaviraston päätös 1549/070500/2023 (PDF)

Energiaviraston päätös 1510/070500/2023 (PDF)

 

Lisätietoja

Juristi Anni Kuismin, anni.kuismin(a)energiavirasto.fi, p. 029 5050 024

Asiantuntija Heli Hyvärinen, heli.hyvarinen(a)energiavirasto.fi, p. 029 5050 133

Johtava asiantuntija Mari Tenhovirta, mari.tenhovirta(a)energiavirasto.fi, p. 029 5050 027

2023 Tiedote Uusiutuva Energia