Energiavirasto katsoo Gasum Oy:n menetelleen maakaasumarkkinalain eriyttämissäännösten vastaisesti

28.8.2020 9.15
Tiedote

Energiavirasto on 16.7.2020 esittänyt markkinaoikeudelle, että se määrää Gasum Oy:lle seuraamusmaksun maakaasumarkkinalain toimintojen eriyttämistä koskevien säännösten noudattamatta jättämisestä.

Kyseessä on ensimmäinen valvontalain nojalla haettava seuraamusmaksuesitys. Energiavirasto esittää seuraamusmaksun suuruudeksi 79,7 miljoonaa euroa. Maksun määrän ei kuitenkaan pidä ylittää 10 prosenttia markkinaoikeuden päätöksen ajankohdan mukaan määräytyvästä Gasum Oy:n relevantista liikevaihdosta. 

Esityksessään Energiavirasto katsoo, että Gasum Oy on järjestelmällisesti menetellyt kirjanpidossaan ristiinsubvention mahdollistavalla tavalla siten, että verkkoliiketoiminnan eli luonnollisen monopolin varoja on maakaasumarkkinalain eriyttämissäännösten vastaisesti siirretty muulle liiketoiminnalle huomattavia määriä. Gasum Oy on jättänyt noudattamatta Energiaviraston maakaasumarkkinalain eriyttämissääntelyn noudattamiseen velvoittavia ja ristiinsubvention kieltäviä päätöksiä viraston useista kehotuksista huolimatta. Gasum Oy on vastoin kyseisten päätösten ja siten vastoin eriyttämissääntelyn velvoitteita suunnitellut ja toteuttanut jakautumisen huolimatta viranomaisen nimenomaisesta ohjeistuksesta toimia toisin.

Menettelyn seurauksena yhtiö on vahvistanut keinotekoisesti kilpailuasemaansa verrattuna muihin 1.1.2020 avautuvilla kaasumarkkinoilla toimiviin kilpailijoihin. Monopolitoiminnasta muihin liiketoimintoihin siirretyillä huomattavilla kirjauksilla on saatu aikaan asiantila, jossa kyseiset varat ovat koko ajan käytettävissä sillä yhtiöllä, jolle ne on eriyttämissäännösten vastaisesti siirretty. 

Asia käsitellään ja selvitetään markkinaoikeudessa Energiaviraston seuraamusmaksuesityksen vuoksi. Markkinaoikeuden määrätessä seuraamusmaksun Gasum Oy:lle, maksu määrätään maksettavaksi valtiolle.

Lisätiedot: johtava asiantuntija Tiina Karppinen p. 029 5050 035, lakimies Viivi Varila p. 029 5050 050 ja johtaja Veli-Pekka Saajo, p. 029 5050 023, sähköpostit: etunimi.sukunimi(a)energiavirasto.fi.


 

Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote