Hyppää sisältöön

Energiavirasto ja kuluttaja-asiamies seuraavat Fi-Nergyn ja 365 Hankinnan veropetostutkintaa ja sen seurauksia asiakkaille 

Julkaisuajankohta 28.5.2021 12.00
Tiedote

Poliisi on ilmoittanut epäilevänsä sähkönmyyntiyhtiöitä noin 6,5 miljoonan euron veropetoksista. Energiaviraston ja kuluttaja-asiamiehen tietojen mukaan esitutkinta liittyy Fi-Nergy Voima Oy:n, Fi-Nergy Voima Oü:n ja 365 Hankinta Oy:n toimintaan. Yhtiöillä on tuhansia asiakkaita eri puolilla Suomea ja ne jatkavat edelleen toimintaansa. Energiavirasto ja kuluttaja-asiamies seuraavat tilannetta tiiviisti ja valmistautuvat tarvittaessa antamaan asiakkaille toimintaohjeita.

Fi-Nergy ja 365 Hankinta ovat olleet esillä kuluttaja-asiamiehen ja Energiaviraston valvontatoiminnassa jo usean vuoden ajan. Fi-Nergystä on vuoden 2021 aikana tullut KKV:n kuluttajaneuvontaan yli 500 yhteydenottoa, ja vuonna 2020 yli 900. Luvut ovat poikkeuksellisen suuria muihin sähkönmyyntiyhtiöihin verrattuna.

Kuluttaja-asiamies vei Fi-Nergyn huhtikuussa 2020 markkinaoikeuteen, koska yhtiö ei ole palauttanut asiakkailleen heidän liikaa maksamiaan ennakkomaksuja, vaikka asiakkuus on päättynyt. Koska markkinaoikeus ei käsittele yhtiön ja kuluttajien välisiä yksittäisiä sopimuksia, kuluttaja-asiamies on myös avustanut oikeudessa kuluttajia, joille Fi-Nergy ei ole palauttanut heidän maksamiaan ennakkomaksuja. 

365 Hankinnan toiminnassa ongelmia on puolestaan ollut muun muassa sähkösopimusten puhelinmyynnissä ja sopimusvahvistusten toimittamisessa kuluttajalle sopimuksen teon jälkeen. Kuluttaja-asiamies antoi vuonna 2020 toimintaohjeita tilanteisiin, joissa kuluttajat eivät olleet saaneet sopimusvahvistusta, mutta yhtiö oli siitä huolimatta alkanut laskuttaa asiakasta. Yhtiöstä on tullut vuoden 2021 aikana kuluttajaneuvontaan noin 500 yhteydenottoa.

Fi-Nergy ja 365 Hankinta ovat laskuttaneet kuluttajilta ennakkoon sekä perusmaksuja että energiamaksuja. Monissa tapauksissa ennakkomaksuja on laskutettu, vaikka kuluttajalla on ollut vielä pitkään voimassa oleva sähkönmyyntisopimus toisen myyjän kanssa. Tällaista laskutustapaa voidaan pitää kuluttajien kannalta kohtuuttomana eikä kuluttajien ole syytä maksaa ennakkolaskuja useita kuukausia ennen kuin he käyttävät sähköä.

Energiavirasto teki viime vuonna useita Fi-Nergyä koskevia velvoittavia päätöksiä sähkömarkkinalainsäädännön vastaisesta toiminnasta. Päätökset liittyivät muun muassa puutteellisiin laskuihin ja sopimusvahvistuksiin, laskujen toimittamiseen asiakkaille, sopimusta koskevien tietojen antamiseen ja ennakkomaksuihin. Lisäksi Energiavirasto on tuominnut Fi-Nergyn maksettavaksi kolme uhkasakkoa, ja muita uhkasakkoprosesseja on edelleen vireillä.

Asiakkaiden asema turvataan

Verottajan saatavat ovat niin suuria, että niillä saattaa olla vaikutusta Fi-Nergyn ja 365 Hankinnan toimintaan ja asiakkaisiin. Poliisi on ilmoittanut selvittävänsä asiaa yhteistyössä yhtiöiden edustajien kanssa. Tavoitteena on estää yllättävät katkokset sähkön toimituksessa. Jos sähkönmyyjä lopettaa toimintansa, sähkömarkkinalain säännöksillä suojataan kuluttaja-asiakkaita sähköjen katkaisulta kolmen viikon ajan.  

Energiavirasto ja kuluttaja-asiamies ovat tiiviisti yhteydessä poliisiin ja antavat toimintaohjeita asiakkaille ja verkonhaltijoille tilanteen edetessä.

Lisää aiheesta:

KKV:n tiedote 21.4.2021: Kuluttajat edelleen ongelmissa sähkönmyyntiyhtiö Fi-Nergyn kanssa: kuluttaja-asiamies aloittanut kuluttajien avustamisen 
KKV:n tiedote 9.7.2020: Kuluttaja-asiamies selvittää 365 Hankinnan sähkösopimusten puhelinmyyntiä

Lisätietoja:

Energiavirasto

KKV

Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote