Hyppää sisältöön

Datahubin hinnoittelun valvontamenetelmä muuttuu

17.9.2021 8.38

Energiavirasto on muuttanut vahvistuspäätöstä keskitetyn tiedonvaihdon hinnoittelun valvontamenetelmästä valvontajaksoille 21.2.2022 –31.12.2023 ja 1.1.2024 –31.12.2027.

Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (VNa 1133/2020) tuli voimaan 1.1.2021. 

Sähkönkulutuksen ja -tuotannon taseselvitysjakson sisäistä netotusta ja sisäistä hyvityslaskentaa koskevien asetuksen muutosten vuoksi Energiavirasto muutti 13.9.2021 vahvistuspäätöstä keskitetyn tiedonvaihdon hinnoittelun valvontamenetelmästä valvontajaksoille 21.2.2022 –31.12.2023 ja 1.1.2024 –31.12.2027. Muutoksen myötä kehittämisinvestoinnit huomioidaan jälleenhankinta-arvossa ja kehittämiskannustin poistetaan menetelmästä.

Lisätiedot: johtava asiantuntija Tiina Karppinen, puh. 029 5050 035.

Vahvistuspäätös keskitetyn tiedonvaihdon hinnoittelun valvontamenetelmän muutoksesta (pdf)
 

Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote