Hyppää sisältöön

Carunalla mahdollisuus lisäaikaan hinnoittelun alijäämien tasoittamisessa

10.5.2019 9.26
Tiedote

Energiavirasto arvioi päätöksessään (7.5.2019), että sähkönjakeluverkonhaltija Caruna Oy:llä voi olla mahdollisuus saada sähkömarkkinalain mukainen lisäaika vuosien 2016-2019 aikana kertyneiden hinnoittelun alijäämien tasoittamiseen.

Virasto myöntää tämän mahdollisuuden, mikäli Carunan neljännen valvontajakson 2016-2019 alijäämä osoittautuu merkittäväksi vuoden 2020 lopulla annettavassa valvontapäätöksessä. Merkittävällä alijäämällä tarkoitetaan määrää, joka ylittää kymmenen prosenttia yhtiön kohtuullisesta tuotosta sekä viisi prosenttia yhtiön liikevaihdosta valvontajakson aikana. Tasoitusjakson mahdollinen pidentäminen oikeuttaisi Carunan tasoittamaan neljännen valvontajakson alijäämiä kuudennen valvontajakson vuoden 2027 loppuun saakka.

Virasto on arvioinut tasoitusjakson pidentämisen vaikutuksia myös yhtiön asiakkaiden kohtuullisten palveluperiaatteiden toteutumisen kannalta. Asiakkaille ei päätöksen vuoksi aiheudu ylimääräisiä korotuksia. Carunan alijäämän määrä ei päätöksen johdosta kasva, eivätkä asiakkaat maksa päätöksen johdosta yhtään enempää Carunan verkkopalvelujen hinnoittelussa, kuin mitä vuonna 2020 annettavalla valvontapäätöksellä alijäämän määrästä määrätään. Mikäli lisäaika myönnetään, se antaa yhtiölle mahdollisuuden jaksottaa hintamuutoksia pidemmälle ajalle, mikä tarkoittaisi vakaampia hintoja asiakkaille.

Caruna on hakemuksessaan esittänyt pidennykselle perusteet, jotka eivät ole riippuvaisia pelkästään verkonhaltijan omasta toiminnasta ja kohdistuvat yksilöidysti asianosaiseen verkonhaltijaan.

Viraston harkinnassa keskeisiä tekijöitä ovat olleet:

-  Yhtiön edeltäjän korvausinvestointien puutteet verkossa toimitusvarmuusvaatimusten muuttuessa 2013. Lähtötasoa kuvaavat markkinaoikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden kehittämisvelvollisuuden rikkomisesta antamat päätökset (MAO 177/2013 ja KHO 72/2016).

- Verkon laajuuden huomioiden, lähtökohtainen matala toimitusvarmuustaso sekä vaadittavien toimitusvarmuusinvestointien mittakaava. Sähköverkon toimitusvarmuuden parantumisen voidaan katsoa olevan asiakkaiden edun mukaista. Erityisen nopeat toimenpiteet toimitusvarmuuden parantamiseksi ja säävarman verkon rakentamiseksi arvioidaan olleen perusteltuja tässä tapauksessa.

- Investointien suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvät erityiset haasteet, jotka johtuvat mittakaavasta ja siitä että verkko sijoittuu maantieteellisesti eri puolille Suomea.

- Lähtötilanteen matala maakaapelointiasteen taso.

- Verkonhaltijan alueelle sijoittuvat sääilmiöille alttiit rannikko- ja saaristo-olosuhteet sekä Carunan verkkoon liittyvät, sähkönjakelun toimitusvarmuuden kannalta kriittiset erityiskohteet ja -asiakkaat.

- Asianosaisen toisen valvontajakson vahvistuspäätöksen muutoksenhakuprosessiin liittynyt epäselvä oikeustila, asian käsittelyn pitkittyminen ja tämän vaikutus verkonhaltijan suunnittelumahdollisuuksiin.

- Yhdessä muiden tekijöiden kanssa, tilanteessa, jossa lainsäädännön muuttumisesta on asianosaiselle aiheutunut poikkeuksellisen huomattavia investointivelvoitteita, huomioidaan tarve pyrkiä vakaampaan hinnoitteluun välillisesti vaikuttavana tekijänä.

Päätös on kokonaisuudessaan linjassa Energiaviraston aiemman hallintokäytännön kanssa.

Lisätiedot: johtaja Veli-Pekka Saajo puh. 029 5050 023 ja johtava asiantuntija Tiina Karppinen puh. 029 5050 035.

Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote